Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220840
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 168

(09:30 - 29/04/2010) Báo cáo kết qủa thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” năm học 2009 - 2010.


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, và chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào này. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT...

Kính gửi :   Các Phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT trong tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, và chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào này. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường THPT trong tỉnh báo cáo tình hình thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” năm học 2009 – 2010 của mỗi đơn vị.

Nội dung báo cáo và các biểu mẫu thống kê được phòng Giáo dục Trung học gửi vào hộp thư điện tử của từng đơn vị. Các đơn vị cũng có thể tải về từ website của phòng Giáo dục Trung học tại địa chỉ http://gdtrhdongnai.edu.vn/ .

Sở yêu cầu các phòng GD-ĐT và các trường THPT thực hiện và gửi về phòng Giáo dục Trung học Sở (đồng thời gửi vào hộp thư: luuquangban@gmai.com) trước ngày 20/5/2010 để tổng hợp báo cáo về Bộ GDĐT.

Download