Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220855
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 183

(06:56 - 26/04/2010) Thông báo kết quả kỳ thi học sinh giỏi giải Toán qua internet cấp tỉnh năm học 2009 - 2010


Sở GDĐT tổ chức kỳ thi cấp tỉnh gồm coi thi tại các Ban coi thi ở huyện, TX, TP (ngày 10 và 11 tháng 4/2010) và xét - duyệt kết quả thi (bắt đầu từ ngày 16/4/2010). Sở GDĐT thông báo đến các Phòng GDĐT về một số kết quả kỳ thi cấp tỉnh và chuẩn bị cho kỳ thi cấp quốc gia tại đơn vị tỉnh Đồng Nai

THÔNG BÁO

Về một số kết quả

kỳ thi học sinh giỏi giải Toán qua internet cấp tỉnh năm học 2009 - 2010

        Căn cứ các văn bản về tổ chức kỳ thi học sinh (HS) giỏi giải Toán qua internet năm học 2009 - 2010 (gọi là kỳ thi) của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm quyết định số 8377/QĐ-BGDĐT ngày 16/12/2008, công văn số 6532/BGDĐT-GDTrH ngày 04/8/2009, công văn số 1449/BGDĐT-GDTrH ngày 24/3/2010;

         Sở GDĐT tổ chức kỳ thi cấp tỉnh gồm coi thi tại các Ban coi thi ở huyện, TX, TP (ngày 10 và 11 tháng 4/2010) và xét - duyệt kết quả thi (bắt đầu từ ngày 16/4/2010). Sở GDĐT thông báo đến các Phòng GDĐT về một số kết quả kỳ thi cấp tỉnh và chuẩn bị cho kỳ thi cấp quốc gia tại đơn vị tỉnh Đồng Nai.

         1. Công tác tổ chức

         Sở GDĐT chỉ đạo tổ chức kỳ thi cấp tỉnh (kể cả cấp trường, huyện, TX, TP) tại các văn bản gồm công văn số 1530/SGDĐT-GDTrH ngày 19/8/2009; kế hoạch số 2186/KH-SGDĐT ngày 26/11/2010; công văn số 144/SGDĐT-GDTrH ngày 26/01/2010; công văn số 483/SGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2010. Sở GDĐT thành lập Ban tạo mã số thi cấp tỉnh tại quyết định số 310/QĐ-SGDĐT ngày 31/3/2010; quán triệt công tác tổ chức kỳ cấp tỉnh tại cuộc họp ngày 08/4/2010; thành lập Ban xét - duyệt kết quả thi của kỳ thi cấp tỉnh theo quyết định số 358/QĐ-SGDĐT ngày 13/4/2010; công nhận HS đạt thành tích HS giỏi giải Toán qua internet cấp tỉnh tại quyết định số 411/QĐ-SGDĐT ngày 26/4/2010; thành lập các đội tuyển HS lớp 5, đội tuyển HS lớp 9 tỉnh Đồng Nai tham dự kỳ thi cấp quốc gia tại quyết định số     412/QĐ-SGDĐT ngày 26/4/2010.

         2. Kết quả kỳ thi cấp tỉnh

         a) Đăng ký dự thi

         Tất cả 11 Phòng GDĐT đều cử những đội tuyển HS tham dự kỳ thi cấp tỉnh (tỷ lệ 100%). Số lượng theo khối lớp/Phòng GDĐT có thống kê đính kèm.

         Có 1952 HS từ lớp 1 đến lớp 9 đăng ký tham dự kỳ thi cấp tỉnh. Trong đó :

         - Tiểu học có 1560 HS (tỷ lệ 79,9%). Cụ thể, số lượng (tỷ lệ) HS lớp 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng là 549 (28,1%), 260 (13,3%), 226 (11,6%), 185 (9,5%), 340 (17,4%).

         - THCS có 392 HS (tỷ lệ 20,1%). Cụ thể, số lượng (tỷ lệ) HS lớp 6, 7, 8, 9 tương ứng là 115 (5,9%), 56 (2,9%), 64 (3,3%), 157 (8,0%).

         b) Công tác coi thi

         Công tác coi thi của 11 Ban coi thi đều thực hiện bảo đảm  theo kế hoạch, đạt được mục tiêu đã thống nhất là tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế, nghiêm túc và bài bản.

 

         c) Công tác xét - duyệt kết quả thi

         Ban xét - duyệt kết quả thi đã xem xét, đối chiếu kết quả thi của tất cả thí sinh (TS) qua các biên bản ghi kết quả thi, biên bản sự cố bất thường, truy xuất theo các mã số thi cấp tỉnh từ website www.violympic.vn.

         Sở GDĐT quy định các mức điểm - thời gian (nếu cần) để xếp giải của kỳ thi cấp tỉnh và chọn hai đội tuyển HS tham dự kỳ thi cấp quốc gia (đính kèm); công nhận kết quả thi của các TS dự thi tại danh sách TS đăng ký dự thi và kết quả thi HS giỏi giải Toán qua internet cấp tỉnh (đính kèm). Cụ thể :

         - Có 1572 TS đoạt giải (tỷ lệ 80,5%). Trong đó số lượng (tỷ lệ) giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tương ứng là 84 (4,3%), 664 (34,0%), 558 (28,6%), 266 (13,6%). Chia ra :

         + Tiểu học có 1322 TS đoạt giải (tỷ lệ 84,7%). Trong đó số lượng (tỷ lệ) giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tương ứng là 67 (4,3%), 574 (36,8%), 456 (29,2%), 225 (14,4%).

         + THCS có 250 TS đoạt giải (tỷ lệ 63,8%). Trong đó số lượng (tỷ lệ) giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tương ứng là 17 (4,3%), 90 (23,0%), 102 (26,0%), 41

(10,5%).

         - Có 351 HS được chọn vào hai đội tuyển HS lớp 5, đội tuyển HS lớp 9 tỉnh Đồng Nai tham dự kỳ thi cấp quốc gia. Đội tuyển lớp 5 có 246 HS (gồm các TS lớp 5 đạt từ 170 điểm trở lên). Đội tuyển lớp 9 có 105 HS (gồm các TS lớp 9 đạt từ 120 điểm trở lên).

         Có thống kê các kết quả trên theo giải/lớp/cấp/Phòng GDĐT (đính kèm).

         Sở GDĐT công nhận HS đạt thành tích HS giỏi giải Toán qua internet cấp tỉnh; thành lập các đội tuyển HS tỉnh Đồng Nai tham dự kỳ thi cấp quốc gia tại những văn bản nêu trên; cấp giấy chứng nhận HS đoạt giải kỳ thi cấp tỉnh trong tháng 5/2009.

         3. Chuẩn bị cho kỳ thi cấp quốc gia

         a) Địa điểm và thời gian tổ chức kỳ thi cấp quốc gia tại đơn vị tỉnh Đồng Nai

         Địa điểm thi : TT Tin học và Ngoại ngữ Đồng Nai - cơ sở 2, số 400 - Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa (ĐT 0616250304); cơ sở 1, số 318, đường 30 tháng 4, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa (ĐT 0613825383).

         Sở GDĐT có bố trí thêm địa điểm mới; thông báo danh sách phòng thi tại mỗi điểm thi đến các Phòng GDĐT sau.

         Thời gian thi cấp quốc gia : ngày 08/5/2010 (một ngày); tất cả HS có mặt tại địa điểm thi  lúc 7 giờ 30 phút ngày 08/5/2009.

         b) Trách nhiệm của các Phòng GDĐT

         Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT thực hiện bảo đảm tất cả công tác chuẩn bị cho kỳ thi cấp quốc gia tại công văn số 649/SGDĐT-GDTrH ngày 26/4/2010 của Sở GDĐT

Download