ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 9554303
Hôm qua: 2523
Hôm nay: 909

(11:19 - 15/04/2010) Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011


Sở GD-ĐT Đồng Nai hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT năm học 2010-2011 như sau :

Kính gửi :     - Các Trường Trung học phổ thông (THPT).

                                                      - Các Phòng Giáo dục & Đào tạo trong tỉnh.

            Thực hiện Qui chế tuyển sinh vào trường THPT được ban hành theo quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT , ngày 5/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ;quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT , ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi , bổ sung điều 3 Qui chế tuyển sinh ; công văn số 1627/UBND VX, ngày 10/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận phương án tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai .

            Sở GD-ĐT Đồng Nai hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT năm học 2010-2011 như sau :

            A/- MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG CHUNG  

I. Một số nguyên tắc chung, phương thức tuyển sinh và địa bàn tuyển sinh:

1. Nguyên tắc chung:

a/ Công tác  tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm 2010 – 2011 được thực hiện theo Qui chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ – BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo); quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ -BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

b/ Tuyển sinh lớp 10 THPT phải:

- Đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

-Tác động tích cực đến phân luồng đào tạo sau khi học sinh tốt nghiệp THCS, góp phần xã hội hóa giáo dục.

-Công tác thi tuyển, xét tuyển nghiêm túc, chính xác, gọn nhẹ, nhằm giảm bớt áp lực cho học sinh về thi cử.

2. Phương thức tuyển sinh:

Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT được áp dụng một trong hai phương thức: xét tuyển hoặc thi tuyển.

a/ Đối với trường THPT chuyên Lương Thế Vinh: thi tuyển theo qui chế tuyển sinh vào trường THPT chuyên.

b/ Đối với các trường công lập: 

- Tổ chức thi tuyển cho các trường THPT trọng điểm của cấp tỉnh và cấp huyện:

* TP Biên Hoà, có 03 trường: Ngô Quyền, Trấn Biên, Nguyễn Trãi.

* Các huyện và thị xã, có 7 trường: THPT Long Khánh, THPT Thống Nhất A, THPT Tân Phú, THPT Long Thành, THPT Phước Thiền, THPT Xuân Lộc, THPT Đoàn Kết.

- Tổ chức xét tuyển cho các trường THPT công lập còn lại.

 c/ Đối với các trường ngoài công lập:  tổ chức xét tuyển.

3. Địa bàn tuyển sinh:

a/ Đối với trường THPT chuyên Lương Thế Vinh: tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh (theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

b/ Đối với trường THPT còn lại:  tuyển sinh trên địa bàn huyện (thành phố, thị xã).

Những học sinh vùng giáp ranh giữa 2 huyện (thành phố, thị xã), nếu có nguyện vọng tuyển sinh sang địa bàn khác, Hiệu trưởng nhà trường nhận đơn, chủ động giải quyết.

II/- Đối tượng, điều kiện dự tuyển, hồ sơ tuyển sinh. Diện ưu tiên, khuyến khích

1.          Đối tượng dự thi

a)      Có bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS phải có học Anh Văn đủ 4 năm ở cấp 2.

b)     Từ 15 tuổi đến 17 tuổi (theo giấy khai sinh hợp lệ, tính từ năm sinh đến năm dự tuyển).

c)     Các trường hợp dưới đây được gia hạn thêm tuổi.

-            Gia hạn thêm 1 tuổi: học sinh nữ, học sinh là người Việt Nam từ nước ngoài trở về. Gia hạn thêm 2 tuổi cho học sinh ngừời dân tộc thiểu số, học sinh vùng kinh tế xã hội kém phát triển , vùng  khó khăn, học sinh khuyết tật, học sinh kém phát triển thể lực và trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, người học trong diện đói nghèo theo qui định của nhà nước.

Nếu học sinh thuộc nhiều trường hợp , thì chỉ áp dụng một qui định cho các trường hợp đó .

-            Học sinh học vượt lớp phải theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2.          Hồ sơ tuyển sinh :

a)      Đơn xin dự tuyển sinh (theo mẩu thống nhất toàn tỉnh).

b)     Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có công chứng).

c)     Các giấy tờ có liên quan đến diện ưu tiên, khuyến khích (có công chứng). Riêng Giấy chứng nhận nghề Phổ thông do Sở GD&ĐT cấp không cần công chứng nhưng phải có bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

d)     Phiếu kết quả rèn luyện học tập của 4 năm học bậc THCS do Hiệu trưởng trường THCS cấp (bản chính + 1 bản sao không cần công chứng).

e)     Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS do Hiệu trưởng trường THCS cấp (bản chính + 1 bản sao không cần công chứng).

f)      Bản chính học bạ THCS (nộp sau khi nhập học).

g)     Hai (2) ảnh 3cm x 4cm (chụp theo kiểu chứng minh nhân dân).

3.          Diện ưu tiên, khuyến khích

Đối tượng ưu tiên, khuyến khích, tổng điểm ưu tiên khuyến khích, được thực hiện theo qui chế tuyển sinh kèm trong quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ký ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào Tạo.

Chú ý : Riêng các học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc đã thi mà chưa tốt nghiệp THCS các năm học trước, có nguyện vọng tuyển sinh năm nay thì Phiếu kết quả rèn luyện học tập 4 năm bậc THCS được thay bằng bản sao học bạ, có công chứng.

               III/- Xét tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông

1. Hội đồng tuyển sinh :

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của từng trường THPT. Thành phần gồm :

a)      Chủ tịch : Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng.

b)     Các  Phó chủ tịch : Các Phó hiệu trưởng.

c)     Một (1) Thư ký : Chọn trong các tổ trưởng chuyên môn.

d)     Từ 2 đến 4 Uỷ viên : chọn trong các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy các môn học, trưởng Ban thanh tra nhân dân.

e)     Thành viên Hội đồng Tuyển sinh đều phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt và có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao, không có con em dự tuyển vào trường.

f)      Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh, được thực hiện theo qui chế tuyển sinh kèm trong quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ký ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào Tạo.

2. Điểm xét tuyển :

Điểm kết qủa học tập rèn luyện 4 năm bậc THCS, được thực hiện theo qui chế tuyển sinh kèm trong quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ký ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Điểm xét tuyển là tổng điểm kết qủa rèn luyện học tập và tổng điểm cộng ưu tiên khuyến khích.

3.Thời gian xét tuyển : 12/7/2010 đến 30 /7/2010

     IV/- Thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông

1. Hội đồng tuyển sinh : Mỗi trường THPT thành lập một Hội đồng tuyển sinh với thành phần, nhiệm vụ nói ở phần , phần A , mục III.

2. Môn thi : học sinh phải dự thi bằng hình thức thi viết 3 môn : Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba do Giám đốc Sở quyết định trước ngày 30/4/2010

 Thời gian làm bài thi : Văn, Toán :  120 phút,  môn thứ ba 60 phút.

3. Chương trình thi : nội dung kiến thức trong chương trình toàn cấp THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu là trong chương trình lớp 9.

4. Điểm tuyển sinh  =  (tổng số điểm hai bài thi Văn, Toán) x 2 + điểm môn thứ ba +  tổng điểm cộng thêm khuyến khích, ưu tiên.

5. Tiêu chuẩn trúng tuyển :

a)      Đạt điểm xét tuyển do Sở GD&ĐT quy định từ cao đến thấp theo chỉ tiêu tuyển sinh từng trường.

b)     Không có bài thi nào bị điểm 0.

6. Hội đồng ra đề thi : Sở GD&ĐT thành lập một Hội đồng ra đề thi và sao in đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng, công tác tổ chức ra đề thi và sao in đề thi, công tác gửi đề thi, xét khen thưởng, kỷ luật thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.

7. Hội đồng coi thi.

a)      Mỗi trường THPT thành lập cụm Hội đồng coi thi. Mỗi cụm Hội đồng có thể thành lập 1 hoặc nhiều Hội đồng coi thi do Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định.

b)     Tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng coi thi, việc tổ chức coi thi, thanh tra coi thi và giao nộp bài thi, xét khen thưởng, kỷ luật thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.

8. Hội đồng chấm thi : Toàn tỉnh thành lập 1 Hội đồng chấm thi. Tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng, việc tổ chức chấm thi, thanh tra chấm, phúc khảo, giải quyết vi phạm quy chế, giao hồ sơ về Sở GD&ĐT, xét khen thưởng, kỷ luật thực hiện theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.

Danh sách học sinh trúng tuyển vào từng trường THPT chỉ công bố sau khi được Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt, chậm nhất 25 ngày sau khi thi.

B/ TỔ CHỨC TUYỂN SINH :

I/ Tuyển sinh trường chuyên Lương Thế Vinh : (có công văn riêng cho kỳ thi trường chuyên)

-            Nộp hồ sơ từ 15/5/2010 – 25/5/2010 tại  trường THPT chuyên Lương Thế Vinh.

-            Thi vào các ngày 8, 9/6/2010.

   II/ Tuyển sinh cho các trường công lập thi tuyển:

1. Công tác chuẩn bị  :

-            Ngày 10/5/2010 : tổ chức bán hồ sơ tuyển sinh cho học sinh đăng ký dự thi, có mẩu đơn thống nhất toàn tỉnh (theo mẫu 1) và phong bì đựng hồ sơ. Phối hợp với các Ban ngành tổ chức tuyên truyền rộng rải trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương tuyển sinh cho học sinh phụ huynh và xã hội.

-            Ngày 17/5/2010 : Các trường THPT báo cáo dự kiến danh sách Hội đồng tuyển sinh của trường về Sở xem xét, quyết định (theo mẫu 2).

-  Từ ngày 20/5 đến 02/6/2010 : Các trường THPT tiếp nhận hồ sơ dự thi theo qui định (chưa nhận học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp). Riêng phiếu xác nhận kết qủa rèn luyện học tập, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu bản chính và bản sao, sau đó giữ lại bản sao, ký xác nhận với nội dung đã nhận hồ sơ dự   tuyển vào trường mặt sau bản chính, trả lại cho học sinh. Đối với những học sinh nộp hồ sơ thi tuyển vào 1 trường công lập thì trường công lập khác không được tiếp nhận hồ sơ thi tuyển lần thứ 2.

-            Ngày 05/6/2010 : Các trường THPT thi tuyển báo cáo về Sở số lượng học sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu, dự kiến các Hội đồng coi thi, số phòng thi, Phó Chủ tịch CSVC (theo mẫu 3).

2. Tổ chức thi tuyển :

a)      Nhiệm vụ của cụm thi :

Mỗi trường THPT thi tuyển là một cụm thi, Hiệu trưởng nhà trường là cụm trưởng. Mỗi cụm có thể có 1 hoặc nhiều Hội đồng coi thi. Cụm trưởng có trách nhiệm :

-            Trên cơ sở kế họach của Sở, xây dựng và thông báo công khai toàn bộ kế hoạch tuyển sinh của nhà trường.

-            Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, xét tổng điểm ưu tiên, khuyến khích cho từng học sinh, tổ chức nhập vào đĩa vi tính theo chương trình thi tuyển vào lớp 10 đã được tập huấn, dự trù kinh phí, trình UBND huyện ra quyết định Ban bảo vệ, phục vụ cho tất cả các Hội đồng coi thi trong cụm. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phải chịu trách nhiệm tính chính xác của tổng điểm ưu tiên, khuyến khích của học sinh cũng như tính chính xác các thông  tin của học sinh.

-            Lập phương án tổ chức các Hội đồng coi thi trong cụm : lập danh sách các phòng thi, hội đồng coi thi, in danh sách học sinh ký tên, liên hệ Phòng giáo dục, các trường THCS, THPT chọn địa điểm đặt Hội đồng coi thi.

-            Làm thẻ dự thi cho học sinh (có ảnh).

b)     Lịch làm việc : Các đơn vị theo dõi thực hiện đúng lịch

-            8 giờ ngày 10/6/2010 : Cụm trưởng các hội đồng coi thi họp tại Sở với các nội dung :

*  Báo cáo tình hình chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác bảo vệ  cho các Hội đồng coi thi.

*  Báo cáo tình hình hồ sơ dự thi, nộp các thống kê chính xác số thi sinh, phòng thi, Hội đồng coi  (theo mẫu 3).

-            Ngày 19,20, 21, 22 /6/2010 : nhận bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (có đối chiếu với bản chính) và cấp thẻ dự thi cho thí sinh.

-            8 giờ ngày 27/6/2010 : Họp Chủ tịch, Phó chủ tịch, thư ký, thanh tra tại Sở để quán triệt yêu cầu kỳ thi. Các cụm thi nhận hồ sơ coi thi.

c)     Lịch thi : 

-            14 giờ ngày 27/6/2010 : Lãnh đạo, thư ký, công an, bảo vệ, phục vụ họp để phân công kiểm tra cơ sở vật chất, bố trí bảo vệ, phục vụ cho Hội đồng coi thi.

-            8 giờ ngày 28/6/2010 : Họp Hội đồng coi thi học tập qui chế, kiểm tra cơ sở vật chất, hồ sơ dự thi, điểm cộng ưu tiên v. v...

-            Ngày 29/6/2010 :

            Buổi sáng : Thi môn Ngữ Văn, 120 phút.

            +  6 giờ 45 phút : Khai mạc kỳ thi.

            +  7 giờ 30 phút : Họp Hội đồng coi thi, phân công.

            +  7 giờ 40 phút : Mở đề thi.

            +  8 giờ 00 phút : Bắt đầu tính giờ làm bài.

            Buổi chiều : Thi môn Toán, 120 phút.

            +  13 giờ 15 phút : Tập trung học sinh.

            +  13 giờ 30 phút : Họp Hội đồng coi thi, phân công.

            +  13 giờ 40 phút : Mở đề thi.

            +  14 giờ 00 phút : Bắt đầu tính giờ làm bài.

-            Ngày 30/6/2010 :

            Buổi sáng : Thi môn thứ ba, 60 phút.

            + 7 giờ 15 phút : Tập trung học sinh.

            +  7 giờ 30 phút : Họp Hội đồng coi thi, phân công

            +  7 giờ 40 phút : Mở đề thi.

            +  8 giờ 00 phút : Bắt đầu tính giờ làm bài. Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, tiến hành tổng kết Hội đồng coi thi theo qui chế.

-            Bài thi, hồ sơ, đĩa vi tính, . . được niêm phong theo qui chế, gửi về Hội đồng chấm thi trước 14 giờ 00 phút ngày 30/6/2010.

d) Lịch chấm thi :

-            8 giờ ngày 1/7/2010 : Chủ tịch, Phó chủ tịch, thư ký, bảo vệ, phục vụ Hội đồng chấm thi bắt đầu làm việc.

-            14 giờ ngày 4/7/2010 : Phó chủ tịch, tổ trưởng, tổ phó, thanh tra họp triển khai đáp án.

-            08 giờ ngày 5/7/2010 : Khai mạc Hội đồng chấm thi.

Chú ý : Lãnh đạo các đơn vị cần thông báo cho cán bộ giáo viên coi thi , chấm thi biết lịch này để thực hiện .

 

III/ Tuyển sinh cho các trường xét tuyển:

1.          Trên cơ sở kế họach của Sở, xây dựng và thông báo công khai toàn bộ kế họach tuyển sinh của nhà trường.

2.          Ngày 30/6/2010 : tổ chức bán hồ sơ tuyển sinh cho học sinh đăng ký dự tuyển, có mẩu đơn thống nhất toàn tỉnh và phong bì đựng hồ sơ. Phối hợp với các Ban ngành tuyên truyền về chủ trương tuyển sinh cho học sinh phụ huynh và xã hội.

3.          Từ ngày 12/7 đến 20/7/2010 : Các trường THPT không thi tuyển nhận hồ sơ dự tuyển theo qui định (chưa nhận học bạ). Mỗi học sinh chỉ được nộp 1 hồ sơ vào 1 trường THPT không thi tuyển. Riêng phiếu xác nhận kết qủa rèn luyện học tập, và giấy chứng nhận tốt nghiệp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu bản chính và bản sao, sau đó giữ lại bản sao, ký xác nhận với nội dung đã nhận hồ sơ dự tuyển vào trường mặt sau bản chính, trả lại cho học sinh. Đối với những học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh vào 1 trường THPT không thi tuyển thì trường THPT không thi tuyển khác không được tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lần thứ 2.

4.          Xét tổng điểm kết qủa rèn luyện và học tập của học sinh, xét tổng điểm ưu tiên khuyến khích, tổng điểm xét tuyển cho từng học sinh theo qui chế.

5.          Tổ chức nhập vào đĩa vi tính, dự trù kinh phí .

6.          Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phải ký duyệt và chịu trách nhiệm về điểm tổng kết quả rèn luyện và học tập của học sinh, tổng điểm ưu tiên, khuyến khích, tổng điểm xét tuyển cho từng học sinh theo qui chế.

7.          Ngày 30/7/2010 : Công bố kết qủa tạm thời.

IV/ Duyệt thi:

1.          Duyệt thi tại Sở cho các trường thi tuyển : ngày 23/7/2010

2.          Duyệt thi tại Sở cho các trường xét tuyển

-            Ngày 03/8/2010 : các trường THPT công lập xét tuyển thuộc Biên Hoà, Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu .

-            Ngày 04/8/2010 : Các trường THPT công lập xét tuyển còn lại.

-            Ngày 05/8/2010 : Các trường THPT ngoài công lập xét tuyển.

3.          Hồ sơ duyệt thi :

-            Đối với các trường THPT thi tuyển.

* Danh sách trúng tuyển (theo mẫu 4). Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác các thông  tin của học sinh khi trúng tuyển vào trường (muốn đổi lại Giấy chứng nhận vào 10 phải nộp phí theo quy định).

* Các loại hồ sơ ưu tiên.

* Các loại biên bản : họp hội đồng tuyển sinh về xét tổng điểm rèn luyện học tập, tổng điểm ưu tiên khuyến khích; điểm chuẩn; danh sách trúng tuyển.

-            Đối với các trường THPT xét tuyển.

* Danh sách dự tuyển (theo mẫu 5).

* Danh sách trúng tuyển (theo mẫu 6). Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác các thông  tin của học sinh khi trúng tuyển vào trường (muốn đổi lại Giấy chứng nhận vào 10 phải nộp phí theo quy định) và đĩa vi tính.

* Các loại hồ sơ ưu tiên.

* Các loại biên bản : họp hội đồng tuyển sinh về xét tổng điểm rèn luyện học tập, tổng điểm ưu tiên khuyến khích; điểm chuẩn; danh sách trúng tuyển.

C/ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỜNG THPT VÀ PHÒNG GIÁO DỤC.

1.          Đối với trường THPT :

-            Tổ chức học tập qui chế tuyển sinh cho giáo viên, phối hợp với các Ban, ngành địa phương tuyên truyền về chủ trương tuyển sinh, cử cán bộ coi thi, chấm thi theo đúng quy định .Tất cả các trường THPT trong tỉnh , kể cả các trường ngoài công lập đều có trách nhiệm cử cán bộ , giáo viên coi, chấm thi tuyển sinh theo qui định.

-            Trên cơ sở xây dựng kế họach tuyển sinh của trường, chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận hồ sơ thông báo rộng rải cho phụ huynh, học sinh nắm các thông tin cần thiết về tuyển sinh đặc biệt là các lọai hồ sơ, thực hiện các qui định xét tuyển, thi tuyển theo qui định.

-            Phối hợp với Phòng Giáo dục, các trường THCS, tham mưu UBND huyện tổ chức tốt khâu coi thi tại cụm thi trường phụ trách.

-            Thực hiện nghiêm túc qui chế tuyển sinh, các chỉ đạo và kế họach làm việc của Sở.

2.          Đối với Phòng Giáo dục :

-            Chỉ đạo các trường THCS học tập qui chế tuyển sinh cho giáo viên, phối hợp với các Ban, ngành địa phương tuyên truyền về chủ trương tuyển sinh.

-            Chỉ đạo các trường THCS thông báo rộng rải cho phụ huynh, học sinh nắm các thông tin cần thiết về tuyển sinh, đặc biệt là các lọai hồ sơ.

-            Chỉ đạo các trường THCS chuẩn bị cho học sinh các lọai hồ sơ đúng thời điểm qui định, hướng dẫn cho học sinh chọn trường tuyển sinh phù hợp khả năng và điều kiện của bản thân học sinh.

-            Tạo điều kiện về cơ sở đặt Hội đồng coi thi cho các trường THPT. Lập danh sách giáo viên THCS tham gia coi thi báo cáo về Sở ra quyết định coi thi. (giáo viên đề nghị coi thi không có con, em ruột dự thi ).

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2008 – 2009. Trên cơ sở qui chế của Bộ GD – ĐT và  hướng dẫn của Sở, các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nào chưa rõ, xin ý kiến chỉ đạo của Sở.

Các bài viết mới hơn:
Quyết định phê duyệt danh sách đạt giải, cử các dự án tham gia thi cấp quốc gia, Hội đồng bồi dưỡng thi quốc gia "Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học" năm học 2014-2 (11/12/14)
Quyết định Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (10/12/14)
Kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc Trung học, năm học 2014 - 2015 (24/11/14)
Triệu tập hội nghị Hội đồng bộ môn Sinh học THPT cụm: Xuân Lộc,Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ và Biên Hòa (19/11/14)
Cung cấp danh sách học sinh lớp 11 phục vụ khảo sát chính thức Đánh giá kết quả học tập của học sinh năm học 2014 - 2015 (19/11/14)
Các bài viết cũ hơn:
Thi tuyển vào lớp 10 chuyên tỉnh năm học 2010 - 2011 (12/04/10)
Lập danh sách các trường thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ sách truyện thiếu nhi của Nhà nước (06/04/10)
Quyết định thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên dự tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh về thiết kế bài giảng điện tử e-Learning. (03/04/10)
Thành lập Đoàn cán bộ quản lý và Hiệu trưởng các trường THPT dự tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại TP Vũng Tàu (31/03/10)
Triệu tập Hội thảo về công tác ôn tập thi tốt nghiệp THPT, năm học 2009 -2010 (31/03/10)