Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220849
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 177

(10:03 - 29/03/2010) Kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2009 – 2010, bậc Trung học


Sở chỉ đạo các Phòng GD&ĐT và các Trường THPT trong tỉnh thực hiện việc kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2009 – 2010 như sau:

Kính gửi :  Các Phòng Giáo dục Đào tạo và các trường THPT trong tỉnh.

Sở chỉ đạo các Phòng GD&ĐT và các Trường THPT trong tỉnh thực hiện việc kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2009 – 2010 như sau:

1. Việc thực hiện chương trình và ôn tập cuối năm cho học sinh, tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT:

a. Việc thực hiện chương trình: các Trưởng phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng trường THPT chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ phân phối chương trình của học kỳ II theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b. Ôn tập cuối năm cho học sinh:

Thủ trưởng các đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức ôn tập cho học sinh, đặc biệt chú trọng đến các lớp cuối cấp, học sinh trung bình, yếu, kém.

Các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể cho học sinh, chuẩn bị tốt các kiến thức cần thiết cho các em tham dự kỳ kiểm tra học kỳ II.

Đối với những học sinh có học lực yếu và kém, Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS và THPT trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công văn số 2003/ SGDĐT-GDTrH, ra ngày 28/10/2009 chỉ đạo về công tác tổ chức phụ đạo HS yếu kém, để giúp các học sinh có học lực yếu và kém vươn lên, có thể đạt kết qủa cao hơn trong kiểm tra học kỳ II.

Đối với HS lớp 9, nhà trường phối hợp với Hội phụ huynh tổ chức tốt việc ôn tập thi học kỳ 2 nhằm giúp các em có đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10 THPT.

c. Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT:

Về công tác tổ chức ôn tập cho HS lớp 12, Sở GD&ĐT Đồng Nai đã có công văn số 214/ SGDĐT-GDTrH, ra ngày 05/02/2010. Qua thực tế đi kiểm tra công tác phụ đạo HS yếu kém, ôn tập cho HS lớp 12 ở một số trường THPT trong thời gian vừa qua, Sở yêu cầu các trường THPT cần tiếp tục thực hiện tốt một số việc sau:

1. Nhà trường phối hợp với Hội phụ huynh tổ chức tốt công tác ôn thi tốt nghiệp cho HS. Nhà trường có các hình thức động viên và giao trách nhiệm cho giáo viên dạy ôn tập cho HS lớp 12;

2. Nhà trường tiến hành phân loại đối tượng HS giỏi, khá, trung bình, yếu, kém theo từng môn thi tốt nghiệp. Đối với HS trung bình, yếu, kém, ngoài việc tổ chức ôn tập chung toàn khối, cần phụ đạo thêm ít nhất là 2 tiết/1 môn/ 1 tuần;

3. Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn họp nhóm giáo viên dạy lớp 12 từng môn để thống nhất chương trình, nội dung ôn tập cụ thể, chi tiết cho từng tiết dạy, tuy nhiên, giáo án ôn tập do giáo viên tự soạn tùy theo đối tượng HS mình dạy. Nội dung và mức độ ôn tập bám sát vào yêu cầu thi tốt nghiệp THPT. Riêng đối với HS trung bình, yếu, kém, giáo viên cần linh hoạt điều chỉnh mức độ, sao cho các em có thể làm được phần căn bản của đề thi.

4. Tổ chức thi thử, rút kinh nghiệm và rèn cho học sinh kỹ năng làm bài thi, đặc biệt là đối tượng học sinh trung bình, yếu, kém.

2. Tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2009-2010:

a. Đối với bậc Trung học cơ sở :

- Sở giao cho các Phòng GD&ĐT chỉ đạo và tổ chức ra đề, bố trí lịch kiểm tra cho khối lớp 9 trong khoảng thời gian từ 19/4/2010 đến 24/4/2010. Các Phòng GD&ĐT cần chỉ đạo tổ chức chấm chéo bài kiểm tra học kỳ, nhằm đảm bảo công bằng, chính xác và đánh giá đúng trình độ chung của học sinh trong toàn đơn vị.

Lưu ý: Năm nay, thi vào lớp 10 tổ chức sớm hơn mọi năm, do đó việc xét tốt nghiệp THCS cần tiến hành sớm, các trường THCS có thể cấp phiếu kết quả rèn luyện hạnh kiểm và học lực 4 năm học THCS  cho HS lớp 9 trước ngày 12  tháng 5.

- Đối với các khối lớp 6, 7 và 8 giao cho các trường THCS ra đề chung và bố trí lịch kiểm tra trong khoảng thời gian từ 03/5/2010 đến 08/5/2010.

- Hình thức ra đề: có thể kết hợp trắc nghiệm khách quan với tự luận, chủ yếu là tự luận.

b. Đối với bậc Trung học phổ thông :

- Sở ra đề kiểm tra chung cho khối 12 các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa  học, Lịch sử, Địa lý. Các môn Hóa học, Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý kiểm tra  tự luận. Các môn còn lại của khối 12 giao cho các trường THPT ra đề và bố trí lịch kiểm tra.

Các khối lớp 10, 11 giao cho các trường THPT ra đề và bố trí lịch kiểm tra trong khoảng thời gian từ 03/5/2010 đến 08/5/2010.

c. Nội dung và yêu cầu của đề kiểm tra học kỳ II:

·         Kiểm tra kiến thức cơ bản, kỹ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

·         Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng không sai sót.

·         Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp tâm sinh lý học sinh và thời gian quy định đối với từng môn học.

·         Thời gian làm bài  đối với lớp 12: 120 phút đối với các môn Ngữ văn, Toán; 90 phút đối với các môn Địa lý, Lịch sử; 60 phút đối với các môn còn lại.

·         Thời gian làm bài đối với các khối lớp còn lại: 90 phút đối với các môn Ngữ văn, Toán; 45 phút đối với các môn còn lại.

3. Tổ chức kiểm tra  học kỳ II, khối 12 (các môn đề chung của Sở):

a. Hiệu Trưởng các trường tự tổ chức coi thi, chấm thi, lên điểm, thống kê điểm số, tổ chức đánh giá – xếp loại học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Hiệu trưởng các trường trực tiếp chịu trách nhiệm về tính nghiêm túc của kỳ kiểm tra, nghiêm túc như một kỳ thi tốt nghiệp THPT, kiên quyết khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong thi cử.

b. Đáp án các môn kiểm tra trong cùng một ngày được bỏ chung vào một bì thư có niêm phong. Các trường chỉ được mở bì đáp án của các môn kiểm tra trong cùng một ngày khi đã kiểm tra xong tất cả các môn của ngày đó, và phải có biên bản mở bì đáp án.

c. Trước ngày 13/4/2010, các trường THPT báo cáo về Phòng Giáo dục Trung học Sở số lượng chính xác học sinh khối 12 tham dự kiểm tra học kỳ II để Sở tổ chức in đề. Báo cáo bằng 2 hình thức: bằng văn bản (ghi chuyển đ/c Phan Đức Kỷ) và bằng email (địa chỉ: ducky.gdtrh@dongnai.edu.vn ).

d. Các môn Sở ra đề, giới hạn chương trình như sau: Chủ yếu là chương trình học kỳ II (đến hết tuần 34) và những nội dung liên quan ở học kỳ I.

e. Lịch kiểm tra:

Ngày

Buổi

Môn

Giờ bắt đầu

Thời gian làm bài

26/ 4 / 2010

Sáng

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

120 phút

Chiều

Hóa học

14 giờ 00

60 phút

27/ 4 / 2010

Sáng

Lịch sử

7giờ 30 phút

90 phút

Chiều

Địa lý

14 giờ 00

90 phút

 28/ 4 / 2010

Sáng

Toán

7 giờ 30 phút

120 phút

Chiều

Tiếng Anh

14 giờ 00

60 phút

08 giờ ngày 25/4/ 2010 (Chủ nhật): các trường THPT nhận đề tại Sở.

4. Công tác tổng kết năm học 2009-2010:

a. Yêu cầu: Căn cứ vào Chỉ thị của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ năm học và các Hướng dẫn của Sở về thực hiện nhiệm vụ năm học, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức sơ kết đánh giá toàn bộ công tác đã thực hiện trong học kỳ II và cả năm học 2009-2010.

b. Báo cáo : Trưởng Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng các trường THPT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và gởi về Sở Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 và các biểu mẫu thống kê – tổng hợp gởi kèm theo .

c. Thời gian gửi báo cáo về Sở: gởi báo cáo và các biểu mẫu thống kê – tổng hợp gửi về Phòng Giáo dục Trung học theo 2 hình thức: bằng văn bản (ghi chuyển đ/c Nguyễn Thị Huệ); bằng email (địa chỉ: phonggdtrh.sodongnai@moet.edu.vn hoặc huevansgd@gmail.com ). Thời gian: trước ngày 25/5/2010. 

Nhận được công văn này, Sở yêu cầu các Trưởng Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng trường THPT trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện .

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Nguyễn Thiệp