ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 9436994
Hôm qua: 2959
Hôm nay: 2577

(07:51 - 23/03/2010) Thông báo hội đồng thi nghề THCS của các phòng GDĐT


Thông báo hội đồng thi nghề THCS của các phòng GDĐT

THÔNG BÁO

Đã có hội đồng thi nghề phổ thông lần 1 năm 2010, đề nghị các phòng GDĐT thực hiện một số công việc sau:

1. Kiểm tra đúng nghề, đủ số lượng của từng hội đồng
2. Căn cứ vào số phòng thi, lập danh sách cử cán bộ, giáo viên coi thi chấm thi của từng hội đồng, gửi về phòng GDTrH chậm nhất ngày 24 tháng 03 năm 2010 theo địa chỉ Mail: quoctuan.gdtrh@dongnai.edu.vn
3. Các phòng GDĐT cử cán bộ về Sở nhận danh sách học sinh dự thi, Quyết định coi thi chấm thi vào ngày thứ 2 ngày 29/03/2010.Các bài viết mới hơn:
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng (28/10/14)
Triệu tập CBGV tham gia tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn bậc THCS, THPT và GDTX qua hệ thống mạng thông tin (23/10/14)
Quyết định Về việc kiểm tra chuyên môn cấp Trung học năm học 2014-2015 (14/10/14)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường THCS TT Long Thành đạt chuẩn quốc gia (13/10/14)
Triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự họp Hội đồng bộ môn Tin học bậc THCS và THPT năm học 2014-2015 (09/10/14)
Các bài viết cũ hơn:
Quyết định kiểm tra chuyên môn bậc THCS (22/03/10)
Quyết định kiểm tra chuyên môn bậc Trung học phổ thông (22/03/10)
Quyết định Thành lập tổ Thẩm định chuyên đề bộ môn GDCD bậc THPT Năm học 2009 - 2010 (18/03/10)
Kê hoạch Tổ chức Hội thi thuyết trình “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”” Ngành Giáo dục và Đào tạo – năm 2010 (16/03/10)
Mời tham dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đoàn – Đội trong trường học ở tỉnh Đồng Nai” (16/03/10)