Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13224060
Hôm qua: 965
Hôm nay: 110

(08:52 - 03/03/2010) Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân


Trương Vĩnh Ký - Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (GV. Hà Thị Thanh Hồng)Thảo Luận
(04/10/2010) (04/10 - 10:33:50 CH)
moi chi tiet xin lien he cho toi toi giai thich cho
 
(04/10/2010) (04/10 - 10:31:24 CH)
ngon ngu chung cua xa hoi la co so de san sinh linh hoi loi noi ca nhan .nguoc lai trong loi noi ca nhan vua co phan bieu hien cua ngon ngu chung ,vua co nhung let rieng , hon luu chung ta co the phat trien sang tao them , gop phanlam bien doi va phat trien ngon ngu hon luu ,  va khi gao tiep ca phai phu hop voi hoan canh di tuong
 
(04/10/2010) nguoichuaduocyeu_hd_atuan (khách) (04/10 - 10:30:43 CH)
ngon ngu chung cua xa hoi la co so de san sinh linh hoi loi noi ca nhan .nguoc lai trong loi noi ca nhan vua co phan bieu hien cua ngon ngu chung ,vua co nhung let rieng , hon luu chung ta co the phat trien sang tao them , gop phanlam bien doi va phat trien ngon ngu hon luu ,  va khi gao tiep ca phai phu hop voi hoan canh di tuong
 

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì!
Để lại lời bình ngay!