Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220827
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 155

(10:29 - 20/01/2010) Kiểm tra thực hiện quy định về môn học Giáo dục quốc phòng- an ninh


Kiểm tra thực hiện quy định về môn học Giáo dục quốc phòng- an ninh

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
               Các Trường ĐH, CĐ, TCCN
                         Các Trung tâm GDQP-AN sinh viên

          Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2010 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt; Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) tại các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm GDQP-AN sinh viên và trung học phổ thông. Việc kiểm tra nhằm mục đích đánh giá kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị định 15/2001/NĐ-CP ngày 1/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng (nay là Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 về Giáo dục quốc phòng – an ninh) và đánh giá công tác giảng dạy môn học GDQP - AN đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo và nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQP-AN.

1. Nội dung kiểm tra

           Kiểm tra việc thực hiện Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học; Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009 Sửa đổi, bổ sung danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết GDQP-AN; Chương trình GDQP-AN cấp THPT, TCCN, ĐH, CĐ ban hành kèm theo QĐ số 79, 80, 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007; việc tổ chức mua sắm thiết bị dạy học ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 ban hành Danh mục TBDH tối thiểu môn học GDQP-AN và Quyết định 8412/2009/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009 ban hành Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học môn học GDQP-AN. Cụ thể:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Download