Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220794
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 122

(08:23 - 23/12/2009) Báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống ma túy trong các trường học - năm 2009


Thực hiện kế hoạch số 387/KH-SGD&ĐT ngày 12 tháng 03 năm 2009 về Phòng, chống ma túy trong trường học - năm 2009, Sở GD&ĐT Đồng Nai xin báo cáo về công tác này với những kết quả đạt được như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2006 – 2010:

a.  Sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền đến công tác PCMT:

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, của Ban giám đốc Sở GD&ĐT về công tác PCMT, Ban chỉ đạo PCTP của ngành đã triển khai đầy đủ các nội dung Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 07-TT/TU của ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý và các công văn khác của Bộ GD&ĐT, của Ban chỉ đạo PCTP tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống ma túy đến tận từng đơn vị, trường học thuộc ngành quản lý. Công tác PCMT ở các đơn vị, trường học đều được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và đưa vào nghị quyết của chi bộ, của đơn vị, nhà trường và được tổ chức triển khai, thực hiện đến từng bộ phận, từng lớp học trong nhà trường. Sở có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, trường học lên kế hoạch PCMT trong năm học 2009-2010. Các trường đều triển khai và thực hiện tốt các nội dung của văn bản chỉ đạo của cấp trên.

b. Triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy:

Các văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác PCMT của ngành GD&ĐT, gồm có:

                - Kế hoạch số 387/KH-SGD&ĐT ngày 12 tháng 03 năm 2009 về Phòng, chống ma túy trong trường học - năm 2009;

                - Kế hoạch số 607 /KH-SGD.GDTrH ngày 16 tháng 4 năm 2009 về việc Thực hiện nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2009;

- Công văn số 955 /SGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 6 năm 2009 về việc tổ chức đợt cao điểm về phòng, chống ma túy;

                - Công văn số 1556/SGD&ĐT-GDTrH ngày 24 tháng 8 năm 2009 về việc Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu Luật phòng chống ma túy; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy (về lĩnh vực cai nghiện phục hồi);

- Công văn số 1642/SGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2009 về việc Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống ma tuý và kiểm tra phát hiện người nghiện ma tuý năm 2009;

- Quyết định số 913/QĐ-SGDĐT ngày 17/9/2009 về việc Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống ma tuý và kiểm tra phát hiện người nghiện ma tuý trong trường học.

                2. Công tác phối hợp tổ chức tuyên tuyền, giáo dục phòng, chống ma túy và phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và người nghiện ma túy:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật phòng, chống ma tuý: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật PCMT đối với ngành GDĐT được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống ma tuý trong các trường học. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục trong các buổi chào cờ đầu tuần và trong các tiết sinh hoạt lớp cuối tuần. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, như: tuyên truyền qua phát thanh nội bộ trường học; mời báo viên nói chuyện chuyên đề về phòng, chống ma tuý; tổ chức viết báo tường, thi vẽ tranh cổ động, thi tìm hiểu về Luật PCMT, thi dán báo tranh về những gương người tốt trong đấu tranh phòng, chống ma tuý; tích hợp, lồng ghép phòng, chống ma tuý trong các tiết dạy ngoài giờ hoặc tiết dạy chính khóa, như các bộ môn: GDCD, sinh học, hoá học. Tổ chức mít tinh biểu dương lực lượng nhân ngày thế giới PCMT (26/6)….

Mỗi trường thành lập một ban chỉ đạo về công tác PCMT, có phân công phân nhiệm cho từng thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách, dưới sự đôn đốc, giám sát của Hiệu trưởng

Ngòai ra, Sở GD&ĐT đã in ấn, cung cấp trên 500 đĩa CD về tài liệu, giáo án, bài giảng về phòng, chống HIV/AIDS và cung cấp các tranh cổ động, các tài liệu khác khoảng 400 bản cho các đơn vị, trường học.

Sở đã xây dựng, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mạng lưới chuyên trách về PCMT cho các trường CĐSP, trung học huyên nghiệp và dạy nghề, THPT, THCS và các trường tiểu học. Mỗi trường học có một cán bộ chuyên trách về phòng, chống ma tuý và phòng, chống HIV/AIDS.

Làm mới hoặc sửa chữa, nâng cấp về kích cỡ hệ thống pano, áp phích về PCMT, phòng, chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội và được đặt ở những vị trí thích hợp trong trường học.

2. Kiểm tra công tác phòng, chống ma tuý và kiểm phát hiện người nghiện ma tuý: Trong năm 2009, Sở thành lập được 12 đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống ma túy và kiểm tra phát hiện người nghiện cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố, gồm: Đoàn kiểm tra cấp tỉnh: 01 đoàn; đoàn kiểm tra cấp huyện, thị xã, thành phố: 11 đoàn. Tổng số trường học được kiểm tra là … trường; Số người nghiện: không có. Kết quả về công tác phòng, chống ma tuý, các đoàn kiểm tra xếp loại như sau: tốt 178; khá: 129; đạt yêu cầu: 2 (như bảng thống kê dưới đây):

Download văn bản