Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13224066
Hôm qua: 965
Hôm nay: 116

(09:37 - 18/11/2009) Triển khai tài liệu "Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của CTGDPT "


Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 8933/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2009 về việc “ Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của CTGDPT ”; để thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS trong tỉnh thực hiện một số việc sau

Kính gửi:

                                 - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông trong toàn tỉnh;

                                 - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã

                                   Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 8933/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2009 về việc “ Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của CTGDPT ”; để thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS trong tỉnh thực hiện một số việc sau:

1. Chỉ đạo các giáo viên nghiên cứu thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông và dạy, học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; không làm quá tải nội dung dạy học, tạo điều kiện giúp học sinh tự học, tự ôn tập, tự kiểm tra, đánh giá để nắm vững kiến thức, kĩ năng.

2. Các trường Trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THCS trang bị cho Ban giám hiệu, các giáo viên bộ môn, chuyên viên Phòng GDĐT các tài liệu sau:

+ Tài liệu “ Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông ” cho các môn học, lớp học các cấp THCS, THPT .

+ Tài liệu “ Hướng dẫn dạy, học, ôn tập, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng ”.

Riêng thư viện các trường cần trang bị lưu các tài liệu này tối thiểu 03 bản đối với thư viện đạt chuẩn và 04 bản đối với thư viện đạt tiên tiến, xuất sắc.

Các tài liệu nói trên, các đơn vị liên hệ đăng kí và đặt mua tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai trước ngày 24/11/2009 (Gửi bằng văn bản hoặc Fax về Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ- Số 10, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai- ĐT: 061.2221125- Fax:061.3840606).

 Đề nghị lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào đạo, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, các Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo có liên quan triển khai thực hiện những nội dung như đã nêu trên./.

Download văn bản