Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13221149
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 477

(08:51 - 25/10/2009) VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, CÔNG CHỨC DỰ BỊ VỀ CÔNG TÁC TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Thực hiện quy trình công khai về tuyển dụng công chức, công chức dự bị về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Báo Giáo dục và Thời đại đăng thông báo về tuyển dụng công chức sau đây liên tục trên 03 số báo từ ngày 09 tháng 10 năm 2009 và Cục Công nghệ thông tin đăng thông báo này trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 09 tháng 10 năm 2009 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2009

 Kính gửi: - Báo Giáo dục và Thời đại
                  - Cục Công nghệ thông tin

 Thực hiện quy trình công khai về tuyển dụng công chức, công chức dự bị về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Báo Giáo dục và Thời đại đăng thông báo về tuyển dụng công chức sau đây liên tục trên 03 số báo từ ngày 09 tháng 10 năm 2009 và Cục Công nghệ thông tin đăng thông báo này trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 09 tháng 10 năm 2009 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2009:
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, CÔNG CHỨC...
 Download tại đây