Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 12792735
Hôm qua: 2021
Hôm nay: 1254

(09:41 - 13/05/2009) Phòng GDTrH - Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Đồng Nai


Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tỉnh Đồng Nai

                   Phòng GDTrH - Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Đồng Nai
                   
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thái Học, phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai
                  
Điện thoại: 0613.843290
                  
Email: phonggdtrh.sodongnai@moet.edu.vn
       I. BAN LÃNH ĐẠO

       1. Trưởng phòng: TRẦN ĐÌNH VINH
           Thạc sỹ Vật lý, cao cấp chính trị
           Điện thoại: 0946 21 99 79
           Email: dinhvinh.gdtrh@dongnai.edu.vn
 
       2. P. Trưởng phòng: Ông LƯU QUANG BAN
           Cử nhân Vật lý, Cao cấp Chính trị
           Điện thoại - CQ:0613.843290; NR: 0613.829714; DĐ: 0918.739.946
           Email : quangban.gdtrh@dongnai.edu.vn
        
       3. P. Trưởng phòng: Ông NGUYỄN QUỐC TUẤN

           Cử nhân Sinh học
, Cao cấp Chính trị
           Điện thoại: 0919.082210
           Email: quoctuan.gdtrh@dongnai.edu.vn


       II. CÁC CHUYÊN VIÊN
   
       1. Ông LÊ ĐÌNH NAM
           Cử nhân Giáo dục thể chất
           Điện thoại: 0918.172476
           Email: ledinhnam2005@yahoo.com
 
       2. Ông LƯƠNG QUANG DƯƠNG
           Thạc sỹ Toán học
           Điện thoại: 01268417799
           Email: quangduong.gdtrh@dongnai.edu.vn
 
 
      3. Ông PHAN ĐỨC KỶ
           Cử nhân Tin học
           Điện thoại: 0918.272621
           Email: ducky.gdtrh@dongnai.edu.vn
      
      4. Ông NGUYỄN ANH VĂN
           Cấp bậc: Trung tá 
           Chức vụ: Chuyên viên GDQP-AN
           Chuyên môn: Cử nhân Quân sự - Chính trị: Cao cấp
           Điện thoại: 0985.55.88.79
           Email: anhvan.gdtrh@dongnai.edu.vn

       
 
      5.  TĂNG KIM HUỆ
           Thạc sỹ Văn học
           Điện thoại: 0942.879.879
           Email: kimhue.gdtrh@dongnai.edu.vn
 
    
       6. Ông HÀ CÔNG CHÍNH
           Thạc sĩ Lý luận chính trị
           Điện thoại: 0912.143717
           Email: congchinh.gdtrh@dongnai.edu.vn

       7. NGUYỄN TRANG THÙY DUNG
           Thạc sĩ Tiếng Anh
           Điện thoại: 0975. 932 164
           Email: thuydung.gdtrh@dongnai.edu.vn

        8.  ông NGUYỄN TIẾN LƯỢNG - Chuyên viên
           Thạc sỹ Hóa học
           Điện thoại: 0945. 239325
           Email: tienluong.gdtrh@dongnai.edu.vn
 

         9. ô
ng TRẦN XUÂN TIẾP - Chuyên viên
           Thạc sỹ Địa lý
           Điện thoại: 0986. 262537
           Email: xuantiep.gdtrh@dongnai.edu.vn