Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220781
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 109

(11:01 - 13/10/2009) Hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp bậc Trung học phổ thông


Căn cứ Chỉ thị số 4899/2009/CT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 – 2010; công văn số 7394/BGDĐT – GDTrH ngày 25/8/2009 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2009 – 2010, Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) bậc Trung học phổ thông như sau

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông trong tỉnh.

Căn cứ Chỉ thị số 4899/2009/CT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 – 2010; công văn số 7394/BGDĐT – GDTrH ngày 25/8/2009 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2009 – 2010, Sở GDĐT hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) bậc Trung học phổ thông như sau:

 

I.  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

1. Phân phối chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp – lớp 10

Tháng

Chủ đề hoạt động

Gợi ý nội dung và hình thức hoạt động

9

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

-          Hoạt động 1: Vị trí, vai trò của người thanh niên học sinh THPT trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

-          Hoạt động 2: Trao đổi phương pháp học tập tích cực ở trường THPT.

-          Hoạt động 3: Thi tìm hiểu những vấn đề cơ bản của Luật Giáo dục.

10

Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

-          Hoạt động 1: Thi hỏi – đáp về tình bạn, tình yêu và gia đình.

-          Hoạt động 2: Hội thi “Những người bạn gái đáng mến”.

-          Hoạt động 3: Thi xử lí tình huống trong giao tiếp, ứng xử.

11

Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo

-          Hoạt động 1: Giao lưu với những học sinh tiêu biểu của trường.

-          Hoạt động 2: Những dòng cảm xúc về thầy, cô giáo.

-          Hoạt động 3: Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

12

Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

-          Hoạt động 1: Thảo luận về trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần xây dựng đất nước.

-          Hoạt động 2: Thanh niên và nhiệm vụ phòng chống tệ nạn xã hội.

-          Hoạt động 3: Kỉ niệm Ngày Quốc phòng toàn dân 22 – 12.

-          Hoạt động 4: Báo cáo thu họach về tìm hiểu hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương.

1

Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

-          Hoạt động 1: Tìm hiểu di sản văn hóa.

-          Hoạt động 2: Hội thi thời trang.

-          Hoạt động 3: Tìm hiểu truyền thống văn hóa của địa phương.

-          Hoạt động 4: Nét đẹp văn hóa tuổi thanh niên.

2

Thanh niên với lý tưởng cách mạng

-          Hoạt động 1: Nghe thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

-          Hoạt động 2: Tọa đàm “Thanh niên với lý tưởng cách mạng”.

-          Hoạt động 3: Hát những bài hát về Đảng, về Đoàn.

3

Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

-          Hoạt động 1: Bạn nghĩ gì về vấn đề lập nghiệp.

-          Hoạt động 2: Tìm hiểu về các ngành nghề.

4

Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác

-          Hoạt động 1: Hoạt động “Giải ô chữ hòa bình”.

-          Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa của vấn đề hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

-          Hoạt động 3: Những thông tin thời sự.

-          Hoạt động 4: Tọa đàm “Hãy hợp tác cùng nhau”.

5

Thanh niên với Bác Hồ

-          Hoạt động 1: Công lao của Bác Hồ với dân tộc.

-          Hoạt động 2: Văn nghệ: “Những bài ca dâng Bác”

-          Hoạt động 3: Lời Bác dạy thanh niên.

6+7+8

Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

-          Hoạt động 1: Tổ chức hoạt động “Ngày tình nguyện”.

-          Hoạt động 2: Câu lạc bộ dân số.

-          Hoạt động 3: Hoạt động tham quan dã ngoại.

-          Hoạt động 4: Hoạt động phát thanh tuyên truyền

           

2. Phân phối chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp – lớp 11

Tháng

Chủ đề hoạt động

Gợi ý nội dung và hình thức hoạt động

9

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

-          Hoạt động 1: Thảo luận chuyên đề “Bạn hiểu gì về CNH, HĐH đất nước?”.

-          Hoạt động 2: Thi hùng biện về “Trách nhiệm của thanh niên học sinh trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”.

10

Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

-          Hoạt động 1: Diễn đàn thanh niên “Vẽ đẹp trong tình bạn và tình yêu”.

-          Hoạt động 2: Thi văn nghệ “Hát về tuổi 17”.

-          Hoạt động 3: Hoạt động tư vấn tâm lý lứa tuổi.

11

Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo

-          Hoạt động 1: Giao lưu với các thầy, cô giáo giảng dạy ở lớp mình.

-          Hoạt động 2: Thảo luận về việc phát huy truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.

-          Hoạt động 3: Kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam.

12

Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

-          Hoạt động 1: Diễn đàn thanh niên “Vai trò của thanh niên học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

-          Hoạt động 2: Tìm hiểu các hoạt động xây dựng địa phương.

-          Hoạt động 3: Tổ chức kỉ niệm ngày quốc phòng toàn dân.

1

Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

-          Hoạt động 1: Tìm hiểu các chính sách văn hóa của Nhà nước.

-          Hoạt động 2: Đóng kịch dựa trên các tình huống giả định.

-          Hoạt động 3: Diễn đàn thanh niên “Tuổi trẻ với việc giữ gìn và phát huy bàn sắc văn hóa dân tộc”.

2

Thanh niên với lý tưởng cách mạng

-          Hoạt động 1: Thảo luận chuyên đề “Lý tưởng và ước mơ của thanh niên”.

-          Hoạt động 2: Thi hùng biện “Lý tưởng của thanh niên ngày nay”.

-          Hoạt động 3: Biểu diễn văn nghệ: Mừng Đảng, mừng xuân.

3

Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

-          Hoạt động 1: Thảo luận chuyên đề “Tương lai là ở bạn”

-          Hoạt động 2: Thi hùng biện “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”.

-          Hoạt động 3: Hoạt động tư vấn nghề nghiệp.

4

Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác

-          Hoạt động 1: Thảo luận chuyên đề “Thanh niên góp phần bảo vệ hòa bình”

-          Hoạt động 2: Tiểu phẩm về tình hữu nghị giữa các dân tộc.

-          Hoạt động 3: Tìm hiểu về Liên Hiệp Quốc.

5

Thanh niên với Bác Hồ

-          Hoạt động 1: Viết thu hoạch tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ.

-          Hoạt động 2: Văn nghệ “Mừng sinh nhật Bác Hồ”

-          Hoạt động 3: Thi viết bài, sáng tác thơ ca về Bác Hồ.

6+7+8

Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

-          Hoạt động 1: Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1 – 6.

-          Hoạt động 2: Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

-          Hoạt động 3: Ngày tình nguyện vì sức khỏe công đồng.

-          Hoạt động 4: Hoạt động tình nguyện nhân ngày 27 – 7.

 

3. Phân phối chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp – lớp 12

Tháng

Chủ đề hoạt động

Gợi ý nội dung và hình thức hoạt động

9

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

-          Hoạt động 1: Thảo luận về kế hoạch học tập và rèn luyện của năm học cuối cùng ở trường phổ thông

-          Hoạt động 2: Diễn đàn “Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

10

Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

-          Hoạt động 1: Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình.

-          Hoạt động 2: Tiểu phẩm về tình bạn và tình yêu.

11

Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo

-          Hoạt động 1: Thi sáng tác về thầy, cô giáo và mái trường.

-          Hoạt động 2: Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

12

Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

-          Hoạt động 1: Thi hùng biện “Thanh niên với đất nước đầu thế kỉ XXI”.

-          Hoạt động 2: Thảo luận “Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và hành động của thanh niên chúng ta”

-          Hoạt động 3: Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân 22-12.

-          Hoạt động 4: Thi tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự.

1

Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

-          Hoạt động 1: Thảo luận chủ đề “Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”

-          Hoạt động 2: Thi “Trình diễn trang phục các dân tộc trên đất nước Việt Nam”.

2

Thanh niên với lý tưởng cách mạng

-          Hoạt động 1: Giao lưu với các đảng viên của trường.

-          Hoạt động 2: Tọa đàm “Lí tưởng của thanh niên trong thời đại mới.

3

Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

-          Hoạt động 1: Thảo luận chuyên đề lựa họn nghề nghiệp. Hoạt động 2:  Tọa đàm về vấn đề lựa chọn nghề.

-          Hoạt động 3: Nghe nói chuyện về lựa chọn ngành nghề.

-          Hoạt động 4: Tìm hiểu bộ luật lao động của Viêt Nam.

4

Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác

-          Hoạt động 1: Diễn đàn thanh niên “Vì một thế giới hòa bình, ổn định và hợp tác”.

-          Hoạt động 2: Văn nghệ ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc.

-          Hoạt động 3: Tìm hiểu một và hoạt động của Việt Nam trong khối ASEAN.

5

Thanh niên với Bác Hồ

-          Hoạt động 1: Thảo luận về tình cảm của Bác Hồ dành cho tuổi trẻ và lòng kính yêu của tuổi trẻ đối với Bác Hồ.

-          Văn nghệ “Tháng 5 nhớ Bác Hồ”.

6+7+8

Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

-          Hoạt động 1: Hoạt động câu lạc bộ sức khỏe sinh sản vi thành niên.

-          Hoạt động 2: Hoạt động tham quan dã ngoại.

-          Hoạt động 3: Hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

 

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HĐGDNGLL

    1. Tổ chức thực hiện HĐGDNGLL

a) Điều chỉnh thời lượng HĐGDNGLL thành 2 tiết/tháng, với sự tích hợp với các môn học, hoạt động giáo dục khác. Cách thực hiện như sau:

- Thực hiện đủ chủ đề hoạt động trong các tháng của năm học và thời gian hè;

- Các trường lựa chọn mỗi tháng thực hiện từ 1 đến 2 hoạt động đảm bảo các chủ đề hoạt động với 2 tiết/tháng và tích hợp sang môn GDCD như sau:

+ Lớp 10, ở chủ đề về đạo đức;

+ Lớp 11, các chủ đề về kinh tế và chính trị - xã hội;

+ Lớp 12, các chủ đề về pháp luật.

Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc vào HĐGDNGLL ờ lớp 10 và tổ chức hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GDĐT phát động.

Ngoài ra nội dung HĐGDNGLL có thể tích hợp sang thực hiện ở Hoạt động giáo dục tập thể (chào cờ, sinh hoạt lớp).

 b) Có thể lồng ghép một số nội dung giáo dục vào HĐGDNGLL như:

- Giáo dục về Quyền trẻ em;

- Giáo dục phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội;

- Giáo dục môi trường;

- Giáo dục trật tự an toàn giao thông;

- Hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- Hoạt động giáo dục phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương, đất nước.

c) HĐGDNGLL là hoạt động trong kế hoạch giáo dục của nhà trường, cần phân công Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách chung toàn trường. Toàn thể giáo viên, các tổ chức, đoàn thể và học sinh có trách nhiệm tham gia HĐGDNGLL theo kế hoạch của trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp phụ trách HĐGDNGLL của lớp. Kết quả HĐGDNGLL là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các tập thể và cá nhân trong mỗi năm học.

2. Phương pháp thực hiện HĐGDNGLL

    Trong quá trình thực hiện HĐGDNGLL, giáo viên là người hướng dẫn, cố vấn cho học sinh chủ động tổ chức và điều hành hoạt động của tập thể, tạo điều kiện để phát huy vai trò tự chủ của học sinh trong hoạt động.

3. Đánh giá kết quả thực hiện HĐGDNGLL

- Đánh giá kết quả hoạt động của học sinh được thực hiện bằng cách xếp loại theo các loại: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.

- Trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động của học sinh, cần kết hợp các hình thức đánh giá:

+ Học sinh tự đánh giá;

+ Tập thể học sinh (nhóm, tổ, lớp) đánh giá;

+ Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên khác đánh giá. 

- Kết quả đánh giá HĐGDNGLL là một trong những căn cứ để xếp loại hạnh kiểm của học sinh.

4. Thiết bị, phương tiện HĐGDNGLL             

Tận dụng các trang thiết bị được cung cấp như máy móc, nhạc cụ, băng hình, tranh ảnh, giấy khổ lớn ...; tích cực làm đồ dùng dạy học đơn giản như các biểu bảng, sơ đồ, tranh ảnh, phiếu học tập... Các thiết bị, phương tiện là điều kiện để thực hiện đổi mới phương pháp tổ chức HĐGDNGLL, làm tăng tính hấp dẫn, gây hứng thú hoạt động cho học sinh.

Download văn bản tại đâyThảo Luận
Chưa có thảo luận nào về bài viết này.

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì!
Để lại lời bình ngay!