ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 9554870
Hôm qua: 2523
Hôm nay: 1476

(09:34 - 08/05/2013) Tập huấn sử dụng phần mềm Phổ cập giáo dục và chống mù chữ


Thực hiện công văn số 718/BGDĐT-CNTT ngày 29/01/2013 của Bộ GDĐT và công văn số 2779/BGDĐT-KHTC ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc "Tập huấn phần mềm phổ cập giáo dục và chống mù chữ", Sở GDĐT tổ chức triển khai các lớp tập huấn như sau....

Kính gửi : Các phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện công văn số 718/BGDĐT-CNTT ngày 29/01/2013 của Bộ GDĐT và công văn số 2779/BGDĐT-KHTC ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc "Tập huấn phần mềm phổ cập giáo dục và chống mù chữ", Sở GDĐT tổ chức triển khai các lớp tập huấn như sau:

1) Mục đích tập huấn:

Triển khai phần mềm phổ cập giáo dục và chống mù chữ(PCGD CMC) theo đề án "Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD CMC" của Bộ GD&ĐT.

2) Thành phần tham dự tập huấn:

   - Lớp số 1 (dành cho cán bộ quản lý PCGD - CMC của Sở và của Phòng GDĐT các quận huyện) :               

+ Phòng GDTH, GDTrH, GDTX: mỗi phòng cử 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên;

+ Phòng GDĐT các huyện, Tx Long Khánh, Tp Biên Hòa: mỗi đơn vị cử 01 lãnh đạo phòng; 02 chuyên viên phụ trách công tác PCGD CMC.

                - Các lớp còn lại: (dành cho cấp xã, phường)

+ Mỗi Phòng GDĐT cử 01 cán bộ phụ trách PCGD CMC làm trưởng đoàn;

+ Mỗi xã phường, thị trấn: cử 01 cán bộ giáo viên phụ trách PCGD CMC.

 Các đơn vị lập 2 danh sách tham dự tập huấn (đính kèm mẫu) và gửi về Sở GDĐT qua địa chỉ mail phonggdtrh.sodongnai@moet.edu.vn chậm nhất trước ngày 16/5/2013.

Download

Các bài viết mới hơn:
Quyết định phê duyệt danh sách đạt giải, cử các dự án tham gia thi cấp quốc gia, Hội đồng bồi dưỡng thi quốc gia "Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học" năm học 2014-2 (11/12/14)
Quyết định Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (10/12/14)
Kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc Trung học, năm học 2014 - 2015 (24/11/14)
Triệu tập hội nghị Hội đồng bộ môn Sinh học THPT cụm: Xuân Lộc,Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ và Biên Hòa (19/11/14)
Cung cấp danh sách học sinh lớp 11 phục vụ khảo sát chính thức Đánh giá kết quả học tập của học sinh năm học 2014 - 2015 (19/11/14)
Các bài viết cũ hơn:
Công bố môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013 – 2014 (07/05/13)
Điều lệ Giải Cầu lông thanh, thiếu niên học sinh tỉnh Đồng Nai lần thứ V năm 2013 (06/05/13)
Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2013-2014 (06/05/13)
Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2010 – 2020) (15/04/13)
Thông báo Kết luận hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thao GDQP-AN lần thứ V học sinh các trường THPT năm 2013 (15/04/13)