Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13070798
Hôm qua: 1967
Hôm nay: 328

(09:34 - 08/05/2013) Tập huấn sử dụng phần mềm Phổ cập giáo dục và chống mù chữ


Thực hiện công văn số 718/BGDĐT-CNTT ngày 29/01/2013 của Bộ GDĐT và công văn số 2779/BGDĐT-KHTC ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc "Tập huấn phần mềm phổ cập giáo dục và chống mù chữ", Sở GDĐT tổ chức triển khai các lớp tập huấn như sau....

Kính gửi : Các phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

Thực hiện công văn số 718/BGDĐT-CNTT ngày 29/01/2013 của Bộ GDĐT và công văn số 2779/BGDĐT-KHTC ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc "Tập huấn phần mềm phổ cập giáo dục và chống mù chữ", Sở GDĐT tổ chức triển khai các lớp tập huấn như sau:

1) Mục đích tập huấn:

Triển khai phần mềm phổ cập giáo dục và chống mù chữ(PCGD CMC) theo đề án "Xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD CMC" của Bộ GD&ĐT.

2) Thành phần tham dự tập huấn:

   - Lớp số 1 (dành cho cán bộ quản lý PCGD - CMC của Sở và của Phòng GDĐT các quận huyện) :               

+ Phòng GDTH, GDTrH, GDTX: mỗi phòng cử 01 lãnh đạo và 01 chuyên viên;

+ Phòng GDĐT các huyện, Tx Long Khánh, Tp Biên Hòa: mỗi đơn vị cử 01 lãnh đạo phòng; 02 chuyên viên phụ trách công tác PCGD CMC.

                - Các lớp còn lại: (dành cho cấp xã, phường)

+ Mỗi Phòng GDĐT cử 01 cán bộ phụ trách PCGD CMC làm trưởng đoàn;

+ Mỗi xã phường, thị trấn: cử 01 cán bộ giáo viên phụ trách PCGD CMC.

 Các đơn vị lập 2 danh sách tham dự tập huấn (đính kèm mẫu) và gửi về Sở GDĐT qua địa chỉ mail phonggdtrh.sodongnai@moet.edu.vn chậm nhất trước ngày 16/5/2013.

Download