Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 12134886
Hôm qua: 2084
Hôm nay: 535

(09:58 - 21/01/2013) Triển khai Thông tư 47 về Quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia


Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học đang trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia hoặc đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, căn cứ các tiêu chuẩn của Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn...

Kính gửi:

                      - Các Phòng giáo dục và đào tạo;

                      - Các trường trung học phổ thông.

 

Ngày 07/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT về Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2013 (có văn bản đính kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường trung học phổ thông triển khai thực hiện như sau:

1. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học đang trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia hoặc đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, căn cứ các tiêu chuẩn của Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn hoặc củng cố, duy trì, giữ vững các tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

2. Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học tổ chức rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định, tự đánh giá thực trạng của đơn vị để có kế hoạch phấn đấu nâng cao chất lượng mọi mặt của nhà trường theo các tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

3. Kể từ ngày 10/01/2013 Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành và thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Download

Các bài viết mới hơn:
Tổ chức Hội nghị giao ban Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông năm học 2016-2017 (13/01/17)
Kế hoạch Hội thao Giáo dục Quốc phòng-An ninh học sinh Trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai lần thứ VII năm học 2016-2017 (09/01/17)
Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên THPT về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan (24/12/16)
Quyết định Cử các dự án và học sinh tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp Quốc gia năm học 2016–2017 (14/12/16)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2016-2017 (14/12/16)
Các bài viết cũ hơn:
Hướng dẫn thực hiện tạm thời ủy quyền của UBND tỉnh cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh (09/01/13)
Quyết định Thành lập Hội đồng coi thi Học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh, năm học 2012– 2013 (07/01/13)
Tổ chức hội nghị chuyên đề bộ môn Vật lý bậc Trung học cơ sở, năm học 2012-2013 (07/01/13)
Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường THCS Cẩm Đường huyện Long Thành đạt chuẩn quốc gia (04/01/13)
Thông báo số lượng đăng ký dự thi, Hội đồng thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2012-2013 (03/01/13)