Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220869
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 197

(10:00 - 25/12/2012) Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Khoa học, Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh cấp THCS và THPT năm học 2012-2013


Thực hiện công văn số 6348/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012–2013, Công văn số 1849/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai.

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Khoa học, Kỹ thuật cấp tỉnh

 dành cho học sinh cấp THCS và THPT năm học 2012-2013

 

Căn cứ Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.


Thực hiện công văn số 6348/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012–2013, Công văn số 1849/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Sở về việc Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012–2013. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai triển khai kế hoạch cụ thể như sau:

1. Mục đích của cuộc thi

- Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;

- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

- Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình;

- Tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa học sinh và giáo viên các các địa phương trong cả nước và hội nhập quốc tế.

2. Nội dung và hình thức thi

2.1. Nội dung thi:

Căn cứ vào số lượng đăng ký dự thi của các đơn vị; năm học 2012-2013 có 19 dự án đăng ký dự thi gồm các nhóm lĩnh vực: Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện và cơ khí, Năng lượng và vận tải, Hóa sinh, Quản lý môi trườn, Kỹ thuật điện và điện tử, Khoa học môi trường (Bảng chi tiết kèm theo)

2.2. Hình thức thi:

- Dự án dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của Cuộc thi, tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của Ban giám khảo. Các dự án dự thi phải được trưng bày tại địa điểm dự thi trước một ngày; vị trí trưng bày của dự án dự thi do Ban tổ chức quy định.

- Mỗi đơn vị có dự án dự thi phải bố trí sản phẩm dự thi, chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho trưng bày sản phẩm, trang trí theo quy định của Ban tổ chức (quy định cách trang trí kèm theo)

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi

4.1 Thời gian tổ chức cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức trong 03 ngày với lịch làm việc cụ thể như sau:

- Ngày 16/01/2013: Tại trường THPT Trấn Biên

                + Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Họp các trưởng Đoàn có sản phẩm đăng ký dự thi để thống nhất cách thức, quy chế thi.

                + Từ 09 giờ 00 đến 10 giờ 00: Nhận vị trí trưng bày sản phẩm dự thi

- Ngày 17/01/2013:

Tiến hành trang trí và trưng bày dự án dự thi theo quy định của Ban tổ chức; công việc này phải được hoàn tất trước 16 giờ 00 cùng ngày.

- Ngày 18/01/2013:

+ Từ 07 giờ 30 đến 08 giờ 00: Khai mạc Hội đồng thi (tất cả thí sinh tham gia dự thi, người hướng dẫn và lãnh đạo các đơn vị có dự án dự thi).

+ Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 30: Thí sinh tiến hành thi theo lĩnh vực (Thí sinh dự thi phải có mặt ngày tại nơi trưng bày sản phẩm dự thi để thuyết trình và trả lời cầu hỏi của Ban Giám khảo).

+ Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30: Tổng kết trao giải, công bố các dự án tham gia thi toàn quốc.

4.2 Địa điểm tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức tại trường THPT Trấn Biên, đường Đặng Đức Thuật – P. Tam Hòa – Biên Hòa – Đồng Nai

4. Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Quyết định của Thủ trưởng đơn vị dự thi cử các dự án tham dự Cuộc thi.

- Bản đăng kí số lượng dự án, số lượng thí sinh dự thi.

- Phiếu báo xếp loại hạnh kiểm và học lực của thí sinh có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường.

- Hồ sơ dự án đăng ký dự thi theo quy định.

                Hồ sự dự thi gửi về Sở GDĐT trước ngày 31/12/2012; Sở chỉ nhận hồ sơ dự thi đối với các đơn vị đã đăng ký dự thi.


Download


Các bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (03/03/18)
Hướng dẫn thực hiện dạy học theo định hướng Giáo dục STEM trong các trường trung học từ năm học 2017-2018 (22/02/18)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phước An huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (26/01/18)
Các bài viết cũ hơn:
Thông báo Về việc ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (24/12/12)
Tổ chức Hội thi Học sinh Giỏi thí nghiệm thực hành năm học 2012–2013 bậc THCS (21/12/12)
Tổ chức ôn tập thi đại học, thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 (20/12/12)
Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường THCS Lê Quý Đôn huyện Cẩm Mỹ, THPT Trấn Biên, THCS Long Thọ huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (17/12/12)
Kiểm tra thực hiện qui chế môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2012 (13/12/12)