Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13224042
Hôm qua: 965
Hôm nay: 92

(01:24 - 13/12/2012) Kiểm tra thực hiện qui chế môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2012


Việc quán triệt, thực hiện qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN (ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT); chương trình GDQP-AN cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành chương trình GDQP-AN bậc THPT

                                         Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT.

 

Thực hiện công văn số 8427/BGDĐT-GDQP ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v kiểm tra thực hiện qui chế môn học GDQP-AN năm học 2012 – 2013 tại Sở GDĐT Đồng Nai.

Để phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ, kiểm tra công tác GDQP-AN năm học 2012-2013 chặt chẽ, nghiêm túc. Giám đốc - Sở GDĐT Đồng Nai đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT chuẩn bị tốt một số nội dung phục vụ đoàn kiểm tra như sau:

1. Nội dung kiểm tra

- Việc quán triệt, thực hiện qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN (ban hành kèm theo Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT); chương trình GDQP-AN cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành chương trình GDQP-AN bậc THPT.

- Hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo thực hiện nội dung chương trình GDQP-AN năm học 2012 – 2013 của các cấp; hồ sơ sổ sách chuyên môn, kế hoạch bài giảng, giáo án, hồ sơ cá nhân của giáo viên và dự giờ giáo viên.

- Kế hoạch tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN; công tác ra đề thi, đề kiểm tra đối với môn học, công tác lưu trữ đề thi, đề kiểm tra và bài thi, bài kiểm tra kiểm tra tại trường.

- Việc bảo đảm kinh phí và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo qui định hiện hành.

- Kiểm tra nhận thức của học sinh về môn học GDQP-AN bằng hình thức trắc nghiệm.

- Kết quả công tác GDQP-AN năm học 2011 – 2012 và học kỳ I năm học 2012 – 2013.

- Công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học bộ môn.

2. Thời gian: Bộ tiến hành kiểm tra từ ngày 26 đến ngày 28/12/2012.

3. Hình thức kiểm tra

- Đoàn kiểm tra nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại các trường do trưởng đoàn chỉ định.

- Dự kiến đoàn sẽ kiểm tra thực tế tại trường THPT Nguyễn Trãi – Biên Hòa; trường THPT Nhơn Trạch – huyện Nhơn Trạch và trường THPT Long Thành – huyện Long Thành.

4. Công tác chuẩn bị

- Đề nghị các trường THPT trên địa bàn tỉnh chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo tất cả các nội dung nêu trên để phục vụ đoàn kiểm tra của Bộ.

- Chuẩn bị báo cáo, nêu rõ số liệu kết quả học tập, kết quả bắn đạn thật năm học 2011 – 2012 và học kỳ I năm học 2012 -2013.

Download


Các bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (03/03/18)
Hướng dẫn thực hiện dạy học theo định hướng Giáo dục STEM trong các trường trung học từ năm học 2017-2018 (22/02/18)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phước An huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (26/01/18)
Các bài viết cũ hơn:
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2012-2013 đối với giáo dục dân tộc (12/12/12)
Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (08/12/12)
Giấy mời Họp Hội đồng bộ môn Tin học bậc THPT nhiệm kỳ 5 và thầm định các chuyên đề cấp tỉnh bậc THCS, THPT năm học 2012-2013 (05/12/12)
Hội nghị chuyên đề Sinh học cấp THCS, năm học 2012-2013 (04/12/12)
Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (03/12/12)