Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13224067
Hôm qua: 965
Hôm nay: 117

(08:47 - 29/11/2012) Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp


Thực hiện công văn số 7736/BGDĐT-GDTrH ngày 14/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012 - 2013...

                              Kính gửi:

 - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

 - Các trường Trung học phổ thông.

 

                Thực hiện công văn số 7736/BGDĐT-GDTrH ngày 14/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012 - 2013, Sở GDĐT hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường THPT tổ chức hai cuộc này thi như sau:

I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành".

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Đối tượng dự thi: Học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT).

3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.

4. Tổ chức cuộc thi 

- Các phòng GDĐT thành lập Ban tổ chức cuộc thi, phát động cuộc thi tới các trường THCS; Các trường THCS, THPT thành lập Ban tổ chức, phát động cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường.

- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi.

- Các phòng GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn từ 20 đến 25 bài dự thi xuất sắc nhất của đơn vị mình; các trường THPT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn từ 05 đến 10 bài dự thi xuất sắc nhất của trường mình. Các bài dự thi này được gửi về phòng Giáo dục trung học - Sở GDĐT, kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi của đơn vị, chậm nhất vào ngày 20/02/2013.

 - Ban giám khảo cuộc thi của Sở sẽ chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và công bố kết quả cuộc thi chậm nhất vào ngày 28/02/2013.

5. Tiêu chí chấm thi

- Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa của việc giải quyết tình huống;

- Bài viết thể hiện được tính sáng tạo, sự khéo léo trong việc vận dụng, kết hợp những kiến thức,  kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

6. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi

- Giải thưởng dành cho học sinh, gồm có: giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích. Học sinh đoạt giải trong cuộc thi được nhận phần thưởng và giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT.

- Phần thưởng dành cho đơn vị: Phần thưởng cho phòng GDĐT, trường THCS và trường THPT có nhiều bài dự thi đạt giải cao.

- Các bài dự thi đạt giải, được Sở gửi đi dự cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học toàn quốc do Bộ GDĐT tổ chức.

II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

   1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trong toàn tỉnh.

2. Đối tượng dự thi: Giáo viên các trường THCS và THPT.

3. Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi là Dự án dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; tư liệu dạy học đã sử dụng: tư liệu (hình ảnh, video, bản ghi chép…) về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế dạy học với học sinh; Sản phẩm của học sinh... tham gia dự án dạy học này.

4. Hồ sơ dự thi, gồm có:

- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi (Phụ lục II);

- Phiếu mô tả Dự án dự thi (Phụ lục III);

- Đĩa CD ROM chứa Dự án dự thi (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm của học sinh...).

5. Tổ chức cuộc thi

- Các phòng GDĐT thành lập Ban tổ chức cuộc thi, phát động cuộc thi tới các trường THCS. Các trường THCS phát động cuộc thi trong toàn thể giáo viên của trường.

- Các trường THPT thành lập Ban tổ chức cuộc thi và phát động cuộc thi tới toàn thể giáo viên của trường.

- Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện và gửi hồ sơ dự thi về Ban tổ chức cuộc thi của phòng GDĐT đối với bậc THCS và Ban tổ chức cuộc thi của trường đối với bậc THPT. Mỗi giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.

- Các phòng GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn 20 hồ sơ dự thi xuất sắc nhất; các trường THPT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn 05 hồ sơ dự thi xuất sắc nhất; toàn bộ hồ sơ đạt giải và không đạt giải được gửi về phòng Giáo dục Trung học - Sở GDĐT, kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi của đơn vị, chậm nhất vào ngày 20/12/2012.

- Ban giám khảo cuộc thi của Sở chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải. Sở GDĐT sẽ công bố kết quả cuộc thi chậm nhất vào ngày 05/01/2013.

6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi

- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của dự án dạy học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.  

- Tính liên môn của dự án: Chỉ rõ được các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy học.

- Tính thực tiễn của dự án: Vai trò, ý nghĩa hay bối cảnh xây dựng dự án gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học.

- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá làm người học học tập tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh.

DownloadCác bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (03/03/18)
Hướng dẫn thực hiện dạy học theo định hướng Giáo dục STEM trong các trường trung học từ năm học 2017-2018 (22/02/18)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phước An huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (26/01/18)
Các bài viết cũ hơn:
Kiểm tra việc đào tạo năng khiếu môn Tin học và môn Tiếng Anh (26/11/12)
Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (26/11/12)
Triệu tập Hội nghị chuyên đề Lịch sử cấp THPT, năm học 2012-2013 (26/11/12)
Triệu tập Hội nghị chuyên đề Lịch sử cấp THCS, năm học 2012-2013 (26/11/12)
Công tác chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra tình hình triển khai dạy học thí điểm Tiếng Anh lớp 6 năm học 2012-2013 của Bộ GD&ĐT (22/11/12)