Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220870
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 198

(09:13 - 02/11/2012) Tập huấn triển khai cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2012-2013


Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GDĐT tại công văn số 6844/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 10 năm 2012 về việc tập huấn triển khai Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2012-2013, công văn số 1849/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 10 năm 2012..

Kính gửi: các Phòng GDĐT và các trường THPT.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GDĐT tại công văn số 6844/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 10 năm 2012 về việc tập huấn triển khai Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm 2012-2013, công văn số 1849/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 10 năm 2012 về việc Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013; Sở GDĐT triệu tập CBQL cấp THCS và THPT tham dự lớp tập huấn như sau:

1) Mục đích tập huấn:

- Xây dựng kế hoạch, quy trình tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp cơ sở dành cho học sinh trung học năm học 2012-2013; từ đó định hướng tuyển chọn những sản phẩm có kết quả tốt dự thi cấp tỉnh;

- Góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học;

- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;

- Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình.

2) Thành phần mời tham dự:

- Cấp THCS: mỗi Phòng GDĐT cử 6 đại biểu gồm: 01 lãnh đạo và 01 Chuyên viên của Phòng GDĐT; 04 Hiệu trưởng hoặc P. Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn  các trường THCS.

- Cấp THPT: mỗi Trường THPT cử 01 đại biểu là Hiệu trưởng hoặc P. Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

 

3) Thời gian và địa điểm tập huấn:

- Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 08 giờ

+ Cấp THCS: ngày 14 tháng 11 năm 2012.

+ Cấp THPT: ngày 15 tháng 11 năm 2012.

- Địa điểm:

+ Cấp THCS: tại trường THCS Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa.

+ Cấp THPT: tại trường THPT chuyên Lương Thế Vinh.

4) Chuẩn bị cho công tác tập huấn:

Mỗi cán bộ tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay, dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thi của đơn vị, tài liệu liên quan đến hội thi (Download từ websize gdtrhdongnai.edu.vn) để làm việc trong thời gian tham gia tập huấn.

Download