ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 9558929
Hôm qua: 2933
Hôm nay: 2602

(08:36 - 29/06/2012) Quyết định Về việc cử đoàn giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020


Căn cứ công văn số 3837/BGDĐT-GDTrH ngày 19/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử đoàn giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng

giáo viên Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND, ngày 05/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ công văn số 3837/BGDĐT-GDTrH ngày 19/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử đoàn giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh cấp THCS theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 gồm các Ông (Bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Thời gian, địa điểm và kinh phí cho giáo viên tham dự lớp tập huấn cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 16/7/2012 đến hết khóa học (450 tiết);

Khai giảng lúc 8 giờ 30, ngày 16/7/2012, tại Giảng đường D, trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh;

- Kinh phí:

+ Bộ Giáo dục và Đào tạo chi trả các khoản chi phí liên quan đến đào tạo;

+ Sở Giáo dục và Đào tạo thanh toán phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ và tiền xe 01 lượt đi và về cho giáo viên từ Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo đến nơi dự bồi dưỡng;

+ Các đơn vị có trách nhiệm thanh toán tiền xe 01 lượt đi và về từ đơn vị đến Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên được cử tham dự lớp tập huấn.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng; Trưởng các phòng chức năng của Sở, Hiệu trưởng các trường THCS có giáo viên được cử đi học và các Ông (Bà) có tên ở điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Download
Các bài viết mới hơn:
Quyết định phê duyệt danh sách đạt giải, cử các dự án tham gia thi cấp quốc gia, Hội đồng bồi dưỡng thi quốc gia "Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học" năm học 2014-2 (11/12/14)
Quyết định Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (10/12/14)
Kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc Trung học, năm học 2014 - 2015 (24/11/14)
Triệu tập hội nghị Hội đồng bộ môn Sinh học THPT cụm: Xuân Lộc,Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ và Biên Hòa (19/11/14)
Cung cấp danh sách học sinh lớp 11 phục vụ khảo sát chính thức Đánh giá kết quả học tập của học sinh năm học 2014 - 2015 (19/11/14)
Các bài viết cũ hơn:
Quyết định Về việc cử giáo viên tham gia lớp tập huấn dạy thí điểm Chương trình GDPT môn Tiếng Anh cấp THCS năm học 2012-2013 (19/06/12)
Hướng dẫn chủ tịch hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 (18/06/12)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất các hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 - 2013 (18/06/12)
Quyết định Thành lập 23 Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 Năm học 2012 – 2013 (15/06/12)
Trả lời một số thắc mắc về công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (31/05/12)