Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220789
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 117

(04:30 - 26/06/2012) Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013


Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013.

Lớp

 

Số

Lớp

Điểm chuẩn

Điểm điều kiện

Tổng số

thí sinh

trúng tuyển

Văn

Toán

Anh

Chuyên

Chuyên Văn

1

27

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

30

Chuyên Toán

2

24,5

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

65

Chuyên Lý

1

29,5

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

33

Chuyên Hóa

2

29

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

69

Chuyên Sinh

1

23,75

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

31

Chuyên Tin

1

20

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

26

Chuyên Anh

2

35,5

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

67

Không chuyên

2

24,75

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

³ 2,25

75

Tổng cộng

12

 

 

 

 

 

396