Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 12681983
Hôm qua: 2187
Hôm nay: 2677

(09:44 - 21/05/2012) Điều chỉnh lịch thi tuyển vào lớp 10 chuyên tỉnh năm học 2012 – 2013


Theo Công văn số 513/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thi tuyển vào lớp 10 chuyên tỉnh năm học 2012-2013, lịch thi từ ngày 07/06/1012 đến ngày 09/6/2012 trùng ngày thi theo Công văn hướng dẫn trên.

Kính gửi: 

                  - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố;
                  - Hiệu trưởng các trường THPT.

 

Căn cứ Công văn số 2495/BGDĐT-GDTrH ngày 25/4/2012 về việc Hướng dẫn thi tốt nghiệp THCS và THPT năm học 2011- 2012 trong khuôn khổ Chương trình song ngữ tiếng Pháp, lịch thi lớp 9 THCS là ngày 07/6/2012.

Theo Công văn số 513/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thi tuyển vào lớp 10 chuyên tỉnh năm học 2012-2013, lịch thi từ ngày 07/06/1012 đến ngày 09/6/2012 trùng ngày thi theo Công văn hướng dẫn trên.

Nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển vào lớp 10 chuyên tỉnh năm học 2012-2013 như sau:

- Ngày 11/6/2012: 08 giờ 00 tập trung học sinh phổ biến nội qui, coi danh sách phòng thi, hội đồng coi thi họp chuẩn bị cho kỳ thi.

- Ngày 12/6/2012:

                                Buổi sáng:

                                + 07 giờ 15’: Tập trung học sinh khai mạc kỳ thi.

                                + 07 giờ 45’: Mở đề thi Văn chung.

+ 08 giờ 00’ đến 10 giờ 00’: Thi môn Văn chung.

                                Buổi chiều:

                                13 giờ 45’: Mở đề thi Toán chung.

                                14 giờ 00’ đến 16 giờ 00’: Thi môn Toán chung.

- Ngày 13/6/2011:

                                Buổi sáng:

                                + 07 giờ 45’: Mở đề thi Tiếng Anh chung.

+ 08 giờ 00’ đến 09 giờ 00’: Thi môn Tiếng Anh chung.

Buổi chiều:

+ 13 giờ 45’: Mở đề thi môn chuyên.

+ 14 giờ 00’ đến 16 giờ 30’: Thi môn chuyên.

                                + 17 giờ 00’: Tổng kết Hội đồng coi thi và chuyển bài thi về Hội đồng chấm thi tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh.

Nhận được Công văn này, Sở Gíao dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thông báo rộng rãi cho giáo viên, học sinh, phụ huynh được biết và tổ chức thực hiện nghiêm túc./.
Download