Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13224077
Hôm qua: 965
Hôm nay: 127

(09:13 - 16/04/2012) Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 – 2013


Thực hiện công văn số 1952/UBND – VX ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 - 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT năm học 2012 -2013 như sau:

                                                           Kính gửi :              

                                                                               - Các Trường Trung học phổ thông (THPT);

                                                                                - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

                Căn cứ Qui chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ – BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ -BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thực hiện công văn số 1952/UBND – VX ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 - 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT năm học 2012 -2013 như sau:

               

A/- MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG CHUNG           

I. Một số nguyên tắc chung, phương thức tuyển sinh và địa bàn tuyển sinh:

1. Nguyên tắc chung

a)  Công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 2012 – 2013 được thực hiện theo Qui chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ – BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo); quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2008 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ -BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

b) Tuyển sinh lớp 10 THPT phải:

- Đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

-Tác động tích cực đến phân luồng đào tạo sau khi học sinh tốt nghiệp THCS, góp phần xã hội hóa giáo dục.

-Công tác thi tuyển, xét tuyển nghiêm túc, chính xác, gọn nhẹ, nhằm giảm bớt áp lực cho học sinh về thi cử.

2. Phương thức tuyển sinh

Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT được áp dụng một trong hai phương thức: xét tuyển hoặc thi tuyển.

a) Đối với các trường công lập: 

- Tổ chức thi tuyển cho các trường THPT trọng điểm của cấp thành phố và cấp huyện, thị xã:

 -  TP Biên Hoà, có 03 trường: Ngô Quyền, Trấn Biên, Nguyễn Trãi.

        -  Các huyện và thị xã, có 7 trường: THPT Long Khánh, THPT Thống Nhất A, THPT Tân Phú, THPT Long Thành, THPT Phước Thiền, THPT Xuân Lộc, THPT Đoàn Kết.

- Tổ chức xét tuyển cho các trường THPT công lập còn lại.

 b) Đối với các trường ngoài công lập: tổ chức xét tuyển.

3. Địa bàn tuyển sinh:

Các trường THPT tuyển sinh trên địa bàn huyện (thành phố, thị xã). Những học sinh vùng giáp ranh giữa 2 huyện (thành phố, thị xã), nếu có nguyện vọng tuyển sinh sang địa bàn khác, Hiệu trưởng nhà trường nhận đơn, chủ động giải quyết.

 

II/- Đối tượng, điều kiện dự tuyển, hồ sơ tuyển sinh, diện ưu tiên, khuyến khích

1.            Đối tượng dự thi

a) Có bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS phải có học môn Tiếng Anh  đủ 4 năm ở cấp THCS.

b) Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (theo giấy khai sinh hợp lệ, tính từ năm sinh đến năm dự tuyển). Đối với những học sinh học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

                c) Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

2.            Hồ sơ tuyển sinh :

a)       Đơn xin dự tuyển sinh (theo mẩu thống nhất toàn tỉnh).

b)       Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có công chứng).

c)         Các giấy tờ có liên quan đến diện ưu tiên, khuyến khích (có công chứng). Riêng Giấy chứng nhận nghề Phổ thông do Sở GD&ĐT cấp không cần công chứng nhưng phải có bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

d)         Phiếu kết quả rèn luyện học tập của 4 năm học bậc THCS do Hiệu trưởng trường THCS cấp (bản chính + 1 bản sao không cần công chứng).

e)         Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS do Hiệu trưởng trường THCS cấp (bản chính + 1 bản sao không cần công chứng).

f)        Bản chính học bạ THCS (nộp sau khi nhập học).

g)       Hai (2) ảnh 3cm x 4cm (chụp theo kiểu chứng minh nhân dân).

3.            Diện ưu tiên, khuyến khích

Đối tượng ưu tiên, khuyến khích, tổng điểm ưu tiên khuyến khích, được thực hiện theo qui chế tuyển sinh kèm trong quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ký ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào Tạo.

Chú ý : Riêng các học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc đã thi mà chưa tốt nghiệp THCS các năm học trước, có nguyện vọng tuyển sinh năm nay thì Phiếu kết quả rèn luyện học tập 4 năm bậc THCS được thay bằng bản sao học bạ, có công chứng.

Các học sinh đạt giải cấp tỉnh trở lên trong các kỳ thi giải toán trên Intrenet lớp 9, Olympic Tiếng Anh trên Intrenet lớp 9 được hưởng là đối tượng ưu tiên. (Còn tiếp)

Download