Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 10017411
Hôm qua: 3815
Hôm nay: 1201

(08:48 - 08/03/2012) Kết quả bài kiểm tra nhận thức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011-2012


Kết quả bài kiểm tra nhận thức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011-2012


Các bài viết mới hơn:
Triệu tập giáo viên tập huấn môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2015-2016 (04/09/15)
Quyết định thành lập 93 Hội đồng thi, công văn hướng dẫn vật tư, Công văn hướng dẫn chủ tịch hội đồng thi nghề phổ thông bậc THCS năm học 2014-2015 (21/08/15)
Hướng dẫn công việc cần làm của Chủ tịch Hội đồng coi thi lý thuyết và chấm thi thực hành nghề phổ thông năm học 2014-2015 (17/08/15)
Hướng dẫn vật tư thi nghề phổ thông cấp THPT năm học 2014-2015, khóa thi ngày 21/8/2015 (17/08/15)
Quyết định thành lập 49 Hội đồng coi thi và chấm thi thực hành nghề phổ thông cấp THPT năm học 2014-2015 (17/08/15)
Các bài viết cũ hơn:
Quyết định Về việc kiểm tra chuyên môn bậc Trung học (07/03/12)
Quyết định Thành lập Ban giám khảo chấm thi sáng kiến kinh nghiệm và chấm thi các tiết dạy thao giảng, kỳ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 (27/02/12)
Tạm hoãn hội nghị tập huấn Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT; và triển khai kế hoạch Phòng không nhân dân (24/02/12)
Điều chỉnh công văn số 108/SGDĐT-GDTrH về việc tổ chức Hội thi GVDG cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 (22/02/12)
Thay đổi thời gian hội nghị tập huấn Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT; triển khai kế hoạch Phòng không nhân dân (20/02/12)