Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 12141532
Hôm qua: 2226
Hôm nay: 1234

(11:30 - 27/02/2012) Quyết định Thành lập Ban giám khảo chấm thi sáng kiến kinh nghiệm và chấm thi các tiết dạy thao giảng, kỳ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012


Xét năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cán bộ;Thành lập Ban Giám khảo chấm thi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và chấm thi các tiết dạy thao giảng, kỳ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 – 2012 gồm các ông (bà) có tên sau đây: (danh sách kèm theo).

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban giám khảo chấm thi sáng kiến kinh nghiệm và chấm thi các tiết dạy        thao giảng, kỳ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

 

Căn cứ Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai;

Căn cứ Điều lệ Hội thi Giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 108/SGDĐT-GDTrH ngày 02/02/2011 của Sở GD&ĐT Đồng Nai về việc Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đối với bậc THCS năm học 2011 - 2012;

                Xét năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cán bộ;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng GDTrH Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo chấm thi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và chấm thi các tiết dạy thao giảng, kỳ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 – 2012 gồm các ông (bà) có tên sau đây: (danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong Ban Giám khảo do Trưởng ban Giám khảo quy định.

Điều 3. Địa điểm và thời gian như sau:

- Địa điểm tổ chức Hội thi: tại trường THCS Hùng Vương và trường THCS Trần Hưng Đạo, Tp. Biên Hòa.

- Thời gian:

+ Ban Giám khảo họp vào lúc 08g00 ngày 02/03/2012 tại Văn phòng Sở GDĐT,

+ Thời gian chấm thi SKKN: từ 07g00 ngày 12/3/2012 cho đến cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

+ Thời gian chấm thi thao giảng các tiết dạy: từ 08g00 ngày 26/3/2012 cho đến cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng chức năng của Sở, Trưởng phòng GDĐT trong tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên trong danh sách ghi tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Download

Các bài viết mới hơn:
Tổ chức Hội nghị giao ban Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông năm học 2016-2017 (13/01/17)
Kế hoạch Hội thao Giáo dục Quốc phòng-An ninh học sinh Trung học phổ thông tỉnh Đồng Nai lần thứ VII năm học 2016-2017 (09/01/17)
Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên THPT về kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan (24/12/16)
Quyết định Cử các dự án và học sinh tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp Quốc gia năm học 2016–2017 (14/12/16)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2016-2017 (14/12/16)
Các bài viết cũ hơn:
Tạm hoãn hội nghị tập huấn Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT; và triển khai kế hoạch Phòng không nhân dân (24/02/12)
Điều chỉnh công văn số 108/SGDĐT-GDTrH về việc tổ chức Hội thi GVDG cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012 (22/02/12)
Thay đổi thời gian hội nghị tập huấn Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT; triển khai kế hoạch Phòng không nhân dân (20/02/12)
Hoàn thành phiếu khảo sát cuối kì đánh giá tác động của DAPTGDTHCS II (16/02/12)
Cung cấp danh sách các trường học được cấp ấn phẩm báo chí, tạp chí (15/02/12)