Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13224041
Hôm qua: 965
Hôm nay: 91

(09:30 - 14/02/2012) Triển khai nội dung Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng


Thực hiện Kế hoạch số 702/KH-BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10 tháng 11 năm 2010 và Kế hoạch số 1009/KH-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý trường trung học phổ thông về nội dung Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, trong 02 ngày (11 và 12/2/2012.

Kính gửi:

Các trường trung học phổ thông.

 

Thực hiện Kế hoạch số 702/KH-BGDĐT-NGCBQLGD ngày 10 tháng 11 năm 2010 và Kế hoạch số 1009/KH-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý trường trung học phổ thông về nội dung Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, trong 02 ngày (11 và 12/2/2012), Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì tổ chức các lớp tập huấn cán bộ cốt cán quản lý của 64 trường trung học phổ thông trong tỉnh về nội dung Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Qua đợt tập huấn các học viên đã nhận thức đúng đắn hơn trong việc thực hiện một đề tài nghiên cứu nhằm đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; có khả năng tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong nhà trường; từ đó vận động, thúc đẩy cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện các nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thường xuyên để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. 

Trong quá trình học tập, các học viên đã tích cực chủ động nghiên cứu học tập theo đúng quy định của Ban tổ chức lớp. Tuy nhiên, một số học viên chưa thực hiện tốt quy định của đợt tập huấn, cụ thể là một số đơn vị có cán bộ giáo viên vắng từ 01 đến 02 buổi học không có lý do gồm: Thanh Bình, Lê Quý Đôn - Tân Phú; Hồng Bàng, Hùng Vương, Huỳnh Văn Nghệ, Đức Trí, Tân Hoà, Đoàn Kết, Ngô Sĩ Liên, Trần Đại Nghĩa, Văn Hiến, Văn Lang, Trịnh Hoài Đức.

Thực hiện nội dung Công văn số 5516/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 19 tháng 8 năm 2010 về Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 là “Tiếp tục triển khai tập huấn và tổ chức cho giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, khuyến khích sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thay sáng kiến kinh nghiệm” và sử dụng kết quả của các lớp tập huấn cán bộ cốt cán, Sở đề nghị các trường trung học phổ thông triển khai tổ chức tập huấn cho cán bộ và giáo viên về nội dung Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đẩy mạnh nội dung này trong các hoạt động quản lý, giáo dục của cán bộ, giáo viên. Trong quá trình tập huấn tại đơn vị, nếu có khó khăn có thể liên hệ mời các báo cáo viên cấp tỉnh(danh sách kèm theo).

                Các trường THPT tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên của đơn vị chậm nhất đên hết ngày 31/3/2012 và báo cáo kết quả về Sở theo địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai , số 02 Nguyễn Thái Học, tp Biên Hoà/..

Download


Các bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (03/03/18)
Hướng dẫn thực hiện dạy học theo định hướng Giáo dục STEM trong các trường trung học từ năm học 2017-2018 (22/02/18)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phước An huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (26/01/18)
Các bài viết cũ hơn:
Tổ chức Hội thi Học sinh Giỏi thí nghiệm thực hành năm học 2011–2012 bậc THCS (08/02/12)
Quyết định Về việc thành lập Tổ Thẩm định chuyên đề môn Lịch sử bậc THPT (08/02/12)
Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường Trung học cơ sở Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2010 – 2020) (08/02/12)
Hướng dẫn tổng kết 10 năm (2001-2010) về công tác PCGD THCS và 5 năm (2005-2010) về công tác PCGD TrH (06/02/12)
Triệu tập Hội nghị chuyên đề Sinh học cấp THPT, năm học 2011-2012 (06/02/12)