Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220825
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 153

(12:06 - 02/02/2012) Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THCS năm học 2011 - 2012


Tiếp tục thực hiện công văn số: 1590/SGDĐT -GDTrH, ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS và bậc THPT năm học 2011 - 2012”...

Kính gửi:               Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

 

                Tiếp tục thực hiện công văn số: 1590/SGDĐT -GDTrH, ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS và bậc THPT năm học 2011 - 2012”, Sở GDĐT sẽ tổ chức hội thi GVDG cấp tỉnh đối với các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ, Nhạc, Họa, Anh văn, Thể dục thuộc bậc học THCS.

Để tổ chức hội thi GVDG cấp tỉnh đối với các môn học nói trên, Sở yêu cầu các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố, các trường THCS và các giáo viên đăng ký dự thi thực hiện một số nội dung sau:

A. HỒ SƠ THAM GIA HỘI THI GVDG CẤP TỈNH

Các hồ sơ hội thi GVDG của phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và của giáo viên đăng ký tham gia hội thi cấp tỉnh nộp về phòng GDTrH - Sở GD&ĐT, bao gồm các loại hồ sơ sau:

1. Hồ sơ của phòng GDĐT:

Gồm có 03 loại:

- 01 bản danh sách giáo viên đăng ký hội thi GVDG cấp tỉnh (mẫu 1);

- 01 bản thống kê kết quả GVDG cấp huyện, thị xã, thành phố (mẫu 2);

- 01 bản danh sách giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp huyện, thị xã, thành phố (mẫu 3).

2. Hồ sơ của giáo viên đăng ký tham gia hội thi GVDG cấp tỉnh:

Gồm có 02 loại:

- 02 Giáo án (trong đó, gồm: 01 giáo án bài thi tự chọn và 01 giáo án bài thi bắt buộc - bài thi bốc thăm). Các giáo án được đánh máy rõ ràng và được in thành 04 bản/mỗi loại giáo án;

- 01 sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm (được ký hiệu là SKKN) được đánh máy rõ ràng và được in thành 04 bản;

 Giáo án và SKKN được trình bày trong Microsoft Word, font Times New Roman size 14, chữ viết không có lỗi chính tả và các lỗi về chuyên môn, được lưu trữ trên đĩa mềm VCD hoặc DVD, nộp về Sở đúng thời gian quy định.

Để tránh thất lạc, các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo (các mẫu 1, 2, 3) về Sở theo địa chỉ Email:   xuanhoa.gdtrh@dongnai.edu.vn

Ghi chú: Các bản danh sách, thống kê (các mẫu 1, 2, 3) của phòng GDĐT  huyện, thị xã, thành phố được lập trong Excel, font Times New Roman size 12 (nếu đơn vị nào làm sai không đúng theo mẫu thì BTC sẽ trả về để làm lại).

B. TỔ CHỨC HỘI THI GVDG

1. Đối với giáo viên tham gia hội thi GVDG:

Giáo viên tham gia hội thi phải thực hiện 03 nội dung thi theo thứ tự như sau:

- Thi một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực). Nội dung thi bài kiểm tra năng lực thực hiện theo hướng dẫn của công văn số: 1590/SGDĐT -GDTrH, ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS và bậc THPT năm học 2011 - 2012”. Hình thức thi: Trắc nghiêm khách quan.

- Báo cáo SKKN được đánh giá trong thời gian từ 4 năm học trước đó cho đến năm gần đây nhất.

- Thi thực hành giảng dạy 2 tiết được quy định trong chương trình giảng dạy của bộ môn (bài thi thực hành giảng dạy tự chọn và bài thi bắt buộc (bài bốc thăm) phải nằm trước hoặc nằm tại thời điểm diễn ra hội thi GVDG).

         Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu sau: Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên; Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên; Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

                2. Đối với trường THCS - Nơi tổ chức hội thi GVDG:

- Phải có cơ sở vật chất tốt phục vụ hội thi; phải có nhân viên phục vụ thường trực trường trong thời gian hội giảng. Tránh tình trạng: làm bê trễ tiết dạy do thiếu người trực trường, trực phòng thí nghiệm; thiếu thiết bị, đồ dùng, thí nghiệm thực hành; thiếu các đồ dùng, cơ sở vật chất khác …;

- Bố trí đủ số phòng để thực hiện báo cáo SKKN; số phòng thi kiểm tra năng lực và số phòng để rút kinh nghiệm giảng dạy sau khi thi thực hành giảng dạy cho từng nhóm giám khảo của từng môn học của hội thi;

- Có đủ số lớp để tổ chức hội thi giảng dạy cho tất cả các môn học;

- Nhà trường phối hợp với BTC hội thi lên thời khóa biểu chính xác, tránh trùng lặp giờ hội thi giảng dạy, và thông báo thời gian vào học, ra chơi của các tiết học trong ngày bằng hiệu lệnh trống trường trên bản tin của nhà trường;

- Có băng ron, trang trí hội trường, để cổ động hội thi GVDG;

- Giữ trật tự, tránh ồn ào làm ảnh hưởng giờ thao giảng tiết dạy;

- Cung cấp nước uống cho giám khảo và học sinh thực hành giảng dạy;

- Phòng thực hành giảng dạy có đủ chỗ ngồi cho 45 HS và ít nhất cho 5 giám khảo và đại biểu ngồi dự.

               3. Đối với các thành viên giám khảo: 

Thành viên ban giám khảo là giáo viên các cấp học đã được công nhận có năng lực xuất sắc trong hoạt động chuyên môn; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có khả năng nhận xét, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, bài thi kiểm tra năng lực, bài giảng của giáo viên; có thực tiễn, kinh nghiệm và đã đạt kết quả cao trong quản lý, giáo dục học sinh; có uy tín với đồng nghiệp. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên ban giám khảo do chủ tịch hội đồng giám khảo quy định.

4. Đối với các tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin:

Giáo viên có tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin tự lo máy vi tính, đèn chiếu projector và cài đặt các phần mềm phụ trợ, thử máy, lắp ráp thiết bị trước khi vào hội thi giảng dạy. Lãnh đạo các trường có GV dự thi phải tạo điều kiện thuận lợi, đem theo máy tính, đèn chiếu và thiết bị hỗ trợ tiết dạy để giúp đỡ giáo viên trường mình tham gia hội thi.

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỘI THI GVDG

1. Địa điểm tổ chức hội thi:

- Tại trường THCS Hùng Vương, thành phố Biên Hòa: Tổ chức hội thi GVDG đối với các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Thể dục.

- Tại trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Biên Hòa: Tổ chức hội thi GVDG đối với các môn: Ngữ văn, Sử, Địa, GDCD, Nhạc, Họa, Anh văn.

2. Thời gian tổ chức hội thi:

Bắt đầu từ ngày 01/3/2012 đến ngày 31/3/2012.

D. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC THI BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC, BÁO CÁO SKKN VÀ THỰC HÀNH GIẢNG DẠY

1. Tổ chức thi bài kiểm tra năng lực:

- Địa điểm: Nơi tổ chức hội thi GVDG là nơi tổ chức thi bài kiểm tra năng lực.

- Thời gian thi: Bắt đầu thi từ 8 giờ ngày 05/3/2012.

Thời gian làm bài thi 60 phút (không kể thời gian phát đề).

2. Tổ chức báo cáo SKKN:

- Địa điểm: Nơi tổ chức hội thi là nơi tổ chức báo cáo SKKN.

- Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/3/2012 cho đến ngày 13/3/2012. Chỉ có những giáo viên nào đạt yêu cầu của bài thi năng lực thì được thi tiếp phần báo cáo SKKN; những giáo viên không đạt yêu cầu của bài thi năng lực sẽ bị loại. Thời gian dành cho báo cáo 01 chuyên đề từ 10 – 15 phút, nếu quá thời gian nói trên thì giám khảo được phép cho dừng báo cáo. Do đó giáo viên phải chuẩn bị trước báo cáo tóm tắt và trình bày ngắn gọn, đầy đủ, xúc tích, thu hút sự chú ý của giám khảo, tránh làm mất thời gian của giám khảo. Giám khảo có thể chất vấn báo cáo viên về những nội dung của SKKN và yêu cầu báo cáo viên phải trả lời.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức bốc thăm bài dạy bắt buộc:

- Thời gian bốc thăm: Từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 14/3/2012.

Tiết dạy bắt buộc được thực hiện dưới hình thức bốc thăm. Tổ chức bốc thăm theo từng môn hội giảng (do chuyên viên Sở - phụ trách bộ môn chọn bài thi GVDG, chủ trì thực hiện). Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố cử 01 cán bộ hoặc giáo viên (đại diện) về phòng GDTrH -Sở GDĐT để bốc thăm cho tất cả các thành viên của đơn vị mình tham gia hội thi GVDG cấp tỉnh.

- Địa điểm tổ chức bốc thăm: Tại phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Đồng Nai.

Các tiết dạy tự chọn và tiết dạy bắt buộc (bốc thăm) phải nằm trước hoặc nằm tại thời điểm diễn ra hội thi GVDG đối với từng khối lớp và nằm trong chương trình quy định của Bộ GDĐT (thực hiện theo chương trình chuẩn sách giáo khoa).

4. Nộp giáo án bài thi bắt buộc: Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút sáng ngày 21/3/2012 nộp giáo án tại phòng GDTrH - Sở GDĐT.

5. Giáo viên làm quen với học sinh: Sau tiết dạy cuối cùng của buổi sáng và buổi chiều các ngày 23/3/2012 và ngày 24/3/2012, tại địa điểm tổ chức hội thi (Giáo viên dự thi tự liên hệ với BTC hội thi tại trường THCS – nơi diễn ra hội thi).

6. Tổ chức thực hành thao giảng tiết dạy:

- Địa điểm: Nơi tổ chức hội thi là nơi tổ chức thực hành thao giảng tiết dạy.

- Thời gian tổ chức: Từ 13 giờ ngày 26/3/2012 đến 11 giờ 30 phút ngày 31/3/2012.

Chỉ có những giáo viên nào đạt yêu cầu về báo cáo SKKN thì được dự thi thực hành giảng dạy; những giáo viên không đạt yêu cầu về báo cáo SKKN sẽ bị loại. Thứ tự thực hành giảng dạy: Tiết dạy tự chọn thao giảng trước; tiết dạy bốc thăm thao giảng sau (thực hiện theo thời khoá biểu của ban tổ chức, niêm yết tại địa điểm tổ chức hội thi).

E. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC VÀ LỄ TỔNG KẾT HỘI THI GVDG

- Địa điểm tổ chức lễ khai mạc và lễ tổng kết: Tại trường THCS Hùng Vương, thành phố Biên Hòa.

-Thời gian tổ chức lễ khai mạc hội thi: Bắt đầu lúc 8 giờ ngày 26/3/2012.

-Thời gian tổ chức lễ tổng kết hội thi: Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 31/3/2012.

Thành phần tham gia dự lễ khai mạc và tổng kết, gồm có:

- Đối với phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố: Cử 01 Lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách chuyên môn về dự lễ;

- Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức hội thi GVDG;

- Tất cả các thành viên trong Ban giám khảo hội thi;

- Tất cả giáo viên đăng ký dự thi GVDG.

F. LỊCH LÀM VIỆC

1. Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố nộp các bản danh sách, thống kê hội thi GVDG (mẫu 1, 2, 3), các SKKN, các giáo án tự chọn của giáo viên đăng ký dự thi về Sở, chậm nhất ngày 01/3/2012 (Quá thời hạn trên, Sở sẽ không tiếp nhận nữa), và đồng thời nộp 01 bộ đề thi kiểm tra năng lực của phòng GDĐT (đã sử dụng), kèm theo đáp án về Sở GDĐT để Sở tham khảo và lưu trữ (gửi về Sở theo địa chỉ Email:   xuanhoa.gdtrh@dongnai.edu.vn).

2. Các giám khảo nhận tài liệu, SKKN, giáo án tự chọn tại phòng GDTrH, Sở GDĐT: Vào lúc lúc 8 giờ ngày 02/3/2012.

3. Tổ chức thi bài kiểm tra năng lực: 01 ngày (Bắt đầu từ 8 giờ ngày  05/3/2012).

4. Chấm thi bài kiểm tra năng lực và công bố kết quả: Ngày 06/3/2012.

5. Tổ chức báo cáo SKKN: 02 ngày (Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày  12/3/2012 đến ngày 13/3/2012) và thông báo kết quả sau khi chấm thi xong.

6. Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố cử 01 cán bộ đại diện về phòng GDTrH, Sở GDĐT để nghe thông báo danh sách giáo viên được dự thi thực hành giảng dạy và bốc thăm bài dạy bắt buộc cho những giáo viên thuộc đơn vị mình: Vào lúc 8 giờ ngày 14/03/2012.

7. Nộp giáo án bài thi bắt buộc (bài thi bốc thăm) và giáo án bài thi tự chọn (nếu có điều chỉnh, sửa chữa) tại phòng GDTrH - Sở GD&ĐT: Bắt đầu từ lúc 8 giờ đến 11 giở 30 phút ngày 21/3/2012 (các giáo án nộp chậm, BTC sẽ loại ra khỏi danh sách hội thi).

8. Các giám khảo nhận tài liệu, giáo án dự thi của GV tại phòng GDTrH, Sở GDĐT: Vào lúc 8 giờ ngày 22/3/2012. Giám khảo đọc tài liệu, giáo án của giáo viên dự thi trước (từ ngày 22/3/2012 đến ngày 26/3/2012).

9. Giáo viên dự hội thi GVDG làm quen với học sinh: Sau tiết dạy cuối cùng của buổi sáng và buổi chiều các ngày 23/3/2012 và ngày 24/3/2012, tại địa điểm tổ chức hội thi. Các trường – nơi tổ chức hội thi GVDG chủ động bố trí thời gian và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên dự thi gặp học sinh trong khoảng thời gian nói trên.

10. Khai mạc hội thi GVDG tại trường THCS Hùng Vương, thành phố Biên Hòa: Vào lúc 8 giờ ngày 26/3/2012.

11. Thực hành giảng dạy theo thời khóa biểu của BTC: Bắt đầu từ 13 giờ ngày 26/3/2012 cho đến 11 giờ 30 phút ngày 31/3/2012.

12. Các tổ trưởng giám khảo nộp các báo cáo, kết quả hội thi tại phòng GDTrH, sở GDĐT: Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31/3/2012 (Có thể tổ GK nào làm xong trước thì nộp trước về cho BTC).

13. Bộ phận thư ký hội thi tổng hợp kết quả, báo cáo và chuyển về bộ phận thi đua của Sở để in giấy khen: Từ 11 giờ 30 phút ngày 31/3/2012 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ (phải xong trước lúc 14 giờ ngày 31/3/2012).

14. Lễ tổng kết hội thi GVDG tại trường THCS Hùng Vương, thành phố Biên Hòa: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 31/3/2012.

Nhận được công văn này, Sở yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện theo đúng thời gian đã định. Trong buổi lễ khai mạc và lễ tổng kết hội thi GVDG, tất cả cán bộ, giáo viên thuộc thành phần tham gia dự lễ phải có mặt đông đủ và đúng giờ quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, cần hỏi thêm, các phòng GDĐT và cá nhân tham gia hội thi GVDG xin phản ánh trực tiếp về Phòng GDTrH - Sở GD&ĐT (hoặc gặp ông Hòa theo số điện thoại 061.3843290 - 0918.014461) để xin ý kiến trả lời, giải đáp thắc mắc hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GD&ĐT (nếu có).
Download


Các bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (03/03/18)
Hướng dẫn thực hiện dạy học theo định hướng Giáo dục STEM trong các trường trung học từ năm học 2017-2018 (22/02/18)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phước An huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (26/01/18)
Các bài viết cũ hơn:
Triệu tập cán bộ tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm 2012 (02/02/12)
Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2010 – 2020) (01/02/12)
Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2010 – 2020) (01/02/12)
Quyết định Về việc thành lập hội đồng bồi dưỡng các đội tuyển học sinh lớp 9 và lớp 12 thi học sinh giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia Năm học 2011 - 2012 (30/01/12)
Quyết định về việc thành lập các đội tuyển học sinh giỏi thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia năm học 2011 – 2012 (30/01/12)