Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220808
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 136

(12:24 - 19/12/2011) Quyết định Cử Đoàn cán bộ tham gia lớp tập huấn khảo sát đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 11 năm học 2011-2012


Nay cử đoàn cán bộ tham gia lớp Tập huấn khảo sát đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 11 năm học 2011-2012, gồm các Ông (bà) có tên sau đây (danh sách kèm theo)

QUYẾT ĐỊNH

Cử Đoàn cán bộ tham gia lớp tập huấn khảo sát đánh giá quốc gia kết quả

học tập của học sinh lớp 11 năm học 2011-2012

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

 

                Căn cứ Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND, ngày 16/12/2008 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai;

Căn cứ công văn 8222/BGDĐT- VP về việc Tập huấn khảo sát đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 11 năm học 2011-2012;

    Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục Trung học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

                   Điều 1.  Nay cử đoàn cán bộ tham gia lớp Tập huấn khảo sát đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 11 năm học 2011-2012, gồm các Ông (bà) có tên sau đây (danh sách kèm theo).

Thời gian: 01 ngày. Khai mạc 8h00 ngày 23/12/2011 tại Khách sạn Caesar, số 34-36 An Dương Vương, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Đón đại biểu từ 14h00 ngày 22/12/2011 tại Khách sạn Caesar, số 34-36 An Dương Vương, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ trong ngày tập huấn theo quy định; đơn vị cử người thanh toán tiền phương tiện đi, lại và lưu trú theo quy định.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh văn phòng, Trưởng phòng chức năng Sở, Hiệu trưởng các trường có liên quan và các Ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.
Download