Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220788
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 116

(10:18 - 28/10/2011) Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp tỉnh bậc THCS nhiệm kỳ IV (2009-2011) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2011-2013)


HĐBM đã tham vấn có hiệu quả cho các cấp quản lý giáo dục về hoạt động chuyên môn ở đơn vị, đặc biệt hoạt động đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh...

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp tỉnh bậc THCS

nhiệm kỳ IV (2009 - 2011)

và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2011-2013)

Căn cứ quyết định số 844/QĐ-SGDĐT ngày 20/10/2011 của Giám đốc Sở GDĐT Đồng Nai về việc thành lập Hội đồng bộ môn cấp tỉnh bậc THCS nhiệm kỳ 2011 – 2013. Hội đồng bộ môn (HĐBM) cấp tỉnh bậc THCS báo cáo tổng kết những hoạt động trong nhiệm kỳ 2009 – 2011 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2011 – 2013.

Phần I

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐBM NHIỆM KỲ IV ( 2009 – 2011)

Sau một nhiệm kỳ triển khai kế hoạch hoạt động, HĐBM cấp tỉnh bậc THCS nhiệm kỳ 2009 – 2011 đã có những đóng góp tích cực và có hiệu quả cho các hoạt động chuyên môn của ngành GDĐT Đồng Nai.

I. NhỮng ưu điỂm chính

1.        Trong nhiệm kì vừa qua, tất cả các tổ bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ Văn, Lịch Sử , Địa Lí, Anh văn, GDCD đều hoạt động tích cực, đạt hiệu quả tốt.

2.        HĐBM đã tham vấn có hiệu quả cho các cấp quản lý giáo dục về hoạt động chuyên môn ở đơn vị, đặc biệt hoạt động đổi mới nội dung chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, sử dụng hiệu quả trang thiết bị thí nghiệm, xây dựng các chuyên đề bộ môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, …

3.        Các thành viên của HĐBM đã tích cực tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra của nhà trường, của phòng GDĐT và của Sở. Qua công tác thanh kiểm tra, các thành viên đã giúp cho công tác quản lý chuyên môn của nhà trường đi vào nề nếp, giúp cho đội ngũ giáo viên nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Cũng qua thanh kiểm tra các thành viên thuộc HĐBM đã nắm được tình hình thực hiện chương trình sách giáo khoa, chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông của Đảng và Nhà nước, từ đó là lực lượng nòng cốt trong việc bồi dưỡng, tập huấn cho các giáo viên khác về đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông,…

4.        Trong nhiệm kì vừa qua, các thành viên của HĐBM là lực lượng nòng cốt tham gia trực tiếp các chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy ở cấp trường, cấp phòng và cấp Sở; các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; trực tiếp làm đồ dùng dạy học, kiểm tra, tư vấn về công tác chuyên môn trong nhà trường; tham gia dự giờ rút kinh nghiệm, theo dõi tình hình giảng dạy và học bộ môn trong đơn vị.

5.        Trong nhiệm kì vừa qua các tổ bộ môn đã tổ chức nghiên cứu, báo cáo 18 chuyên đề và 18 tiết dạy minh họa, thuộc các bộ môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân và tiếng Anh với khoảng 1.700 lượt giáo viên tham dự. Các chuyên đề đã được các tổ bộ môn đầu tư khá công phu, đạt chất lượng khá tốt và được các giáo viên tham dự đánh giá cao. Các chuyên đề đi sâu vào những vấn đề cần tập trung giải quyết của bộ môn, các vấn đề khó đối với giáo viên trong giảng dạy, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trong kiểm tra đánh giá… Nhiều chuyên đề thực hiện mang tính chất hội thảo, rút ra kết luận, hoặc vấn đề mở để các giáo viên cùng tiếp tục nghiên cứu, thảo luận. Qua đánh giá của giáo viên, các chuyên đề, tiết dạy mẫu có khả năng ứng dụng cao trong công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Số lượng các chuyên đề , tiết dạy minh họa cụ thể như sau:

 

STT

MÔN

Số chuyên đề

Số tiết dạy minh họa

1

Toán

3

3

2

Vật lý

3

3

3

Hóa học

2

2

4

Sinh học

2

2

5

Ngữ văn

1

2

6

Địa lý

3

2

7

Tiếng Anh

2

2

8

GDCD

2

2

Tổng

18

18

 

Các đơn vị phòng GDĐT và trường THCS đã đóng góp tích cực vào việc tổ chức và phục vụ cho các chuyên đề, trong đó nổi bật các đơn vị sau: THCS Hùng Vương và THCS Bùi Hữu Nghĩa – TP Biên Hòa, THCS Hùng Vương – H. Trảng Bom, THCS Ngô Thời Nhiệm – H. Định Quán, THCS Long Thành – H. Long Thành, THCS Phước Thiền – H. Nhơn Trạch.

6.        Hội đồng bộ môn đã giúp Sở tổ chức thành công Hội giảng giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2009-2010. Các thành viên của HĐBM là thành viên Hội đồng giám khảo, tham gia làm giám khảo các kỳ hội giảng cấp tỉnh, đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng trong việc đánh giá tiết dạy, sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tham gia hội giảng cấp tỉnh.

II. NhỮng tỒn tẠi chính

1.        HĐBM thành lập để thực hiện những vấn đề chuyên môn , nhiệm vụ chủ yếu là tư vấn cho các đơn vị giáo dục thực hiện tốt công tác chuyên môn nên chưa có quy chế rõ ràng.

2.        Các thành viên trong HĐBM làm kiêm nhiệm nhiều công tác nên việc tập trung sinh hoạt tổ chuyên môn, để thẩm định, thống nhất đánh giá các chuyên đề, các đề kiểm tra… gặp nhiều khó khăn. Thời gian dành cho hoạt động của HĐBM còn hạn chế.

III. Đánh giá chung

                Sau một nhiệm kỳ hai năm hoạt động, với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao, vừa làm vừa học hỏi, các thành viên HĐBM cấp tỉnh đã tích cực thúc đẩy các hoạt động chuyên môn của ngành ngày càng chất lượng, góp phần quan trọng đối với công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đámh giá kết quả học tập của học sinh, đẩy mạnh thực hành thí nghiệm, nâng cao chất lượng công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐBM BẬC THCS

NHIỆM KỲ V (2011 – 2013).

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.        Tham vấn cho Ban Giám đốc Sở, các Phòng GDĐT, các trường THCS về các hoạt động chuyên môn của từng bộ môn, thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá, xây dựng kế hoạch giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện giảm tải chương trình, xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực, ...

2.        Thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông và theo chương trình giảm tải của Bộ GDĐT; ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thiết bị có hiệu quả trong dạy học nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng giáo dục trung học.

3.        Tổ chức nghiên cứu và thực hiện chuyên đề dạy và học bộ môn.

Trong nhiệm kỳ, mỗi bộ môn tổ chức thực hiện ít nhất hai chuyên đề tập trung vào các lãnh vực chủ yếu: đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, thực hành thí nghiệm, làm đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

Yêu cầu các chuyên đề cần tập trung vào các nội dung:

-                      Thực hiện chương trình theo chuẩn kiến thức và kĩ năng, chương trình giảm tải của Bộ GDĐT.

-                      Những vấn đề cần thiết, những vấn đề có tính bức xúc của bộ môn, những vấn đề được xem là khó đối với giáo viên cần phải giải quyết, ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong giảng dạy, việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS, ….

-                      Việc sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả cao.

 

 

  1. Xây dựng các tiết dạy mẫu:

Mỗi tổ bộ môn xây dựng ít nhất 04 tiết dạy mẫu. Nội dung các tiết dạy mẫu tập trung vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy, việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, việc giảng dạy các tiết thí nghiệm thực hành, chống dạy học theo kiểu đọc chép,

5.        Tham gia xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, thiết kế bài dạy, tài liệu tham khảo, tư liệu dạy học có chất lượng để giáo viên và học sinh có thể trao đổi, tham khảo; đồng thời HĐBM có tư liệu để đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập bộ môn. Từ đó giúp giáo viên, định hướng việc ra đề theo hướng đổi mới cách kiểm tra đánh giá, có phần đánh giá kĩ năng làm bài, có phần đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, năng lực tư duy sáng tạo của học sinh.

6.        HĐBM là nòng cốt thực hiện tư vấn, thúc đẩy việc đổi mới cách ra đề kiểm tra, đề thi tuyển sinh, thi chọn HS giỏi, coi đó là một trong các giải pháp quan trọng thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao; từ đó bảo đảm dạy học sát đối tượng HS, khuyến khích học sinh tư duy độc lập sáng tạo.

7.        Xây dựng các chuyên đề ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá và trong công tác quản lý chuyên môn. Các chuyên đề về thực hành thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho HS, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho HS theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. Khai thác tối đa hiệu quả các phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm thực hành, nâng cao kỹ năng thực hành cho HS và phát huy tính tích cực của HS trong các giờ thực hành thí nghiệm.

8.        Tích cực tham gia xây dựng và khai thác các nội dung chuyên môn trên website của Phòng giáo dục trung học tại địa chỉ:  http://gdtrhdongnai.edu.vn

9.        Tham vấn tổ chức Hội giảng cấp trường, cấp phòng, cấp tỉnh. Góp ý xây dựng cách đánh giá tiêu chí đánh giá đề tài sáng kiến kinh nghiệm phù hợp đặc trưng của từng bộ môn. Theo dõi tình hình giảng dạy và học tập của bộ môn trong phạm vi trường, huyện mà thành viên Hội đồng bộ môn đang công tác. Dự giờ, khảo sát chất lượng học sinh bộ môn, nắm được những khó khăn bất cập về chất lượng và sử dụng các thiết bị dạy học, tổ chức thực hiện có hiệu quả chuẩn kiến thức kỹ năng, giảm tải chương trình….

10.     Các tổ bộ môn phân công các thành viên tham gia góp ý nội dung các chuyên đề, thời gian mở chuyên đề, địa điểm, thành phần tham dự, dự trù kinh phí, xây dựng tiết dạy mẫu…

11.     Kịp thời đề xuất Ban Giám đốc tạo điều kiện về kinh phí giúp HĐBM hoạt động, khen thưởng kịp thời cá nhân tập thể xuất sắc.
DownloadCác bài viết mới hơn:
Thông báo kết quả kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT và GDTX năm học 2017-2018 (03/03/18)
Hướng dẫn thực hiện dạy học theo định hướng Giáo dục STEM trong các trường trung học từ năm học 2017-2018 (22/02/18)
Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2017-2018 (30/01/18)
Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận lại trường THCS Phước An huyện Nhơn Trạch đạt chuẩn quốc gia (26/01/18)
Các bài viết cũ hơn:
Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng bộ môn cấp tỉnh cấp THPT nhiệm kỳ IV (2009-2011) (26/10/11)
Tổ chức Hội nghị Hội đồng bộ môn cấp tỉnh bậc THCS (24/10/11)
Quyết định thành lập Hội đồng bộ môn cấp tỉnh bậc THCS Nhiệm kỳ 2011 – 2013 (22/10/11)
Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2010 – 2020) (22/10/11)
Điều chỉnh công văn số: 590/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2011 của Sở GDĐT về việc tổ chức hội thi GVDG bậc THCS và bậc THPT năm học 2011 - 2012 (20/10/11)