Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220790
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 118

(11:54 - 20/10/2011) Dự thảo Quyết định quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao


Quyết định này áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục phổ thông, Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục đại học, các trường chuyên biệt, trường chuyên, trường dành cho người tàn tật...

Dự thảo Quyết định quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

Tệp đính kèm: Duthao_GVTDTT.doc

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ – CP ngày 11/12/2004 về chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục phổ thông, Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục đại học, các trường chuyên biệt, trường chuyên, trường dành cho người tàn tật, trường giáo dưỡng, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Điều 3. Chế độ bồi dưỡng

Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung/tiết dạy môn học thể dục ( không tính các tiết dạy lý thuyết)

Điều 4. Chế độ trang phục

1. Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy môn thể dục, được cấp 02 bộ quần áo trình diễn đồng phục thể thao/ năm, 02 đôi giày/năm, 04 đôi tất/năm, 04 áo thể thao ngắn tay /năm.

2. Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục)được cấp 01 bộ quần áo trình diễn đồng phục thể thao /năm, 01 đôi giày/năm, 02 đôi tất /năm, 02 áo thể thao ngắn tay /năm.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.