ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 9562415
Hôm qua: 3712
Hôm nay: 2376

(01:39 - 15/09/2011) Sơ kết 01 năm công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị


Để kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được sau một năm thực hiện; đề ra các nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo PC AIDS, TP&TNXH tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện sơ kết 01 năm công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW theo những nội dung trọng tâm sau đây:

Kính gửi:   

-          Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

-          Các trường Kỹ thuật công nghiệp trực thuộc Sở GDĐT;

-          Các trường Trung học phổ thông;

-          Trung tâm GDTX các huyện, thị xã, thành phố;

-          Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp.

 

Thực hiện công văn số 2299/BCĐ-VPTT ngày 26/8/2011 của Ban chỉ đạo PC AIDS, TP&TNXH tỉnh Đồng Nai về việc sơ kết 01 năm công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Tỉnh ủy đã triển khai Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 20/12/2011 và Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch số 2357/KH-UBND ngày 6/4/2011 để tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Để kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được sau một năm thực hiện; đề ra các nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo PC AIDS, TP&TNXH tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện sơ kết 01 năm công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW theo những nội dung trọng tâm sau đây:

1. Công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW tại đơn vị, trường học. Đánh giá cụ thể đến thời điểm 30/9/2011 đã triển khai thực hiện đến cấp nào tại đơn vị, trường học của mình; đã có bao nhiêu cấp ủy cơ sở đã triển khai và chưa triển khai (nêu rõ các hình thức triển khai như: Tổ chức hội nghị; xây dựng kế hoạch giao cho chi bộ quán triệt trong Đảng bộ và đảng viên).

2. Đánh giá những kết quả đạt được sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW. Cần tập trung đánh giá kết quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong Chỉ thị (được cụ thể hoá trong Kế hoạch số 08-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 2357/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh), làm rõ những mặt đạt được và những vấn đề chưa đạt được.

3. Vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an các cấp trong tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức triển khai Chỉ thị số 48-CT/TW, vai trò của từng chi bộ, đảng viên về nhận thức, thực hiện Chỉ thị số 48.

4. Kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn sau một năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW (có so sánh cùng kỳ năm trước).

5. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Những kiến nghị, đề xuất đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và Trung ương.

6. Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gia tới, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW tại đơn vị , trường học của mình.

 

Các đơn vị, trường học gửi báo cáo sơ kết 01 năm Chỉ thị số 48-CT/TW về phòng công tác học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/9/2011 hoặc gửi về địa chỉ Email: xuanhoa.gdtrh@dongnai.edu.vn để bộ phận thư ký tổng hợp, viết báo cáo gửi về Ban chỉ đạo PC AIDS, TP&TNXH tỉnh Đồng Nai theo đúng thời gian quy định.

Download


Các bài viết mới hơn:
Quyết định phê duyệt danh sách đạt giải, cử các dự án tham gia thi cấp quốc gia, Hội đồng bồi dưỡng thi quốc gia "Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học" năm học 2014-2 (11/12/14)
Quyết định Cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (10/12/14)
Kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc Trung học, năm học 2014 - 2015 (24/11/14)
Triệu tập hội nghị Hội đồng bộ môn Sinh học THPT cụm: Xuân Lộc,Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ và Biên Hòa (19/11/14)
Cung cấp danh sách học sinh lớp 11 phục vụ khảo sát chính thức Đánh giá kết quả học tập của học sinh năm học 2014 - 2015 (19/11/14)
Các bài viết cũ hơn:
Quyết định Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng Tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2012 (13/09/11)
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông (12/09/11)
Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2010 – 2020) (05/09/11)
Báo cáo thống kê đầu năm học 2011-2012 đối với giáo dục trung học (05/09/11)
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học phổ thông năm học 2011-2012 (31/08/11)