Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 13220787
Hôm qua: 1514
Hôm nay: 115

(05:35 - 28/09/2009) Trường THPT Xuân Thọ


Trường THPT Xuân Thọ được thành lập theo Quyết định số: 4562/QĐ-UBND, ngày 31/12/2008, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, trước đây là Phan hiệu của trường THPT Xuân Lộc.

         Trường chính thức hoạt động độc lập từ ngày 03/8/2009, với tổng số học sinh toàn trường: 668/16 lớp. Đội ngũ cán bộ, giáo viên: 28 người. Chi bộ cơ sở có: 7 đảng viên.
          Năm học 2009 – 2010: trường có 905 học sinh/ 20 lớp. Trong đó: Khối 10: 487 học sinh/10 lớp; Khối 11: 250 học sinh/ 6 lớp; Khối 12: 168 học sinh/4 lớp. 
         Đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 48 người. Trong đó Hiệu trưởng: 01; phó Hiệu trưởng: 01; Giáo viên: 43; Nhân viên: 05 (Hợp đồng trường: 04). Có 05 tổ chuyên môn, 01 tổ Văn phòng.
         Hiện nay trường đang xây dựng tại xã Xuân Thọ - huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai, dự kiến đế tháng 3/2009 sẽ hoàn thành với quy mô xây dựng: Diện tích 28.243 M2, có đủ sân TDTT, cây xanh, sân vườn. Lớp học 01 ca, với 31 phòng học lí thuyết, 01 phòng ngoại ngữ, 01 thư viện, 01 phòng Vi tính, 01 phòng đa chức năng 400 chỗ, nhà hành chính có đầy đủ các phòng chức năng và các tổ bộ môn giảng dạy.


                    - Tên trường:  Trung học phổ thông Xuân Thọ
                    - Địa chỉ: Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai
                    - Số điện thoại: 0613.731769
                    - Địa chỉ E-mail:  C3.xuantho@dongnai.edu.vn
                    - Website:  http://xuantho.edu.vn


    BAN LÃNH ĐẠO


 •   
      Hiệu Trưởng: Đinh Văn Hóa 

       Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa học

       Trình độ quản lí: Tốt nghiệp học viện CBQLGD TW2

       Trình độ chinh trị: Đang học Cao cấp chính trị

       Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chuyên môn.

       Điện thoại:

       Di động: 0985582193
       Email: dvhoa@xuantho.edu.vn 
       
   

    
   

       Phó Hiệu Trưởng:  Phan Bá Kiên

       Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngữ văn

       Trình độ quản lí: Đang học, học viện CBQLGD TW2

       Trình độ chinh trị: Trung Cấp chính trị 

       Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách cơ sở vật chất

       Điện thoại:

       Di động: 0914247498
       Email: pbkien@xuantho.edu.vn
       

    TỔNG THỂ VỀ TRƯỜNG

 • Tổng số giáo viên: 43
 • Số GV đạt chuẩn: 43
 • Số GV trên chuẩn: 0